Το θετικό μήνυμα της ημέρας | Εβδομάδα 7 | Ημέρα 47

0
141

άσκηση αυτοβελτίωσης

Aπό το βιβλίο του Ρόμπερτ Νατζέμυ “Μία σελίδα την ημέρα – ένας χρόνος αυτοεξέλιξης“, εκδόσεις Ολιστικής Αρμονίας.

Εβδομάδα 7η: Η άφθονη θετική ενέργεια

Ημέρα 47η

Ο Κόσμος είναι Προέκταση του Εαυτού μας

Σαν συνειδητότητα, όλα όσα αναζητούμε να δημιουργήσουμε είναι ήδη μέσα μας, μέρος της ύπαρξής μας. Οτιδήποτε μπορεί να θέλουμε να δημιουργήσουμε στην ιδανική
πραγματικότητά μας θα είναι απλά άλλη μια προσωρινή εκδήλωση/προέκταση της συνειδητότητας που είμαστε. Οι σχέσεις, η υγεία, η αφθονία, η επαγγελματική θέση, τα σχέδια, η λύση, η ελευθερία, η αγνότητα και η αγάπη που θα θέλαμε να εκδηλώσουμε στη ζωή μας δεν είναι παρά όψεις της δικής μας ύπαρξης. Όταν είμαστε σε επαφή με την πηγή της ύπαρξής μας, είμαστε επίσης σε επαφή με την πηγή αυτού που θα θέλαμε να δημιουργήσουμε. Έχουμε μια «εσωτερική σύνδεση» με οτιδήποτε θα θέλαμε να δημιουργήσουμε.

Στην πραγματικότητα, εμείς είμαστε η πηγή αυτού που θα θέλαμε να προσελκύσουμε. Είμαστε η συνειδητότητα από την οποία θα αναδυθεί. Σαν θεία συνειδητότητα, η δημιουργία ή η συνδημιουργία είναι η φυσική λειτουργία και ο σκοπός μας. Είμαστε συνδημιουργοί με το Θείο, του οποίου είμαστε ένα ακέραιο τμήμα. Αυτό που θέλουμε να εκδηλώσουμε είναι απλά μια προέκταση της δικής μας ύπαρξης.

Η φράση της ημέρας:

Δημιουργώ εύκολα όσα χρειάζομαι.

Διαβάστε για τις μεθόδους αυτοθεραπείας από την Αρμονική Ζωή.

άσκηση αυτοβελτίωσης

Robert Najemy

Σχολιάστε

No apps configured. Please contact your administrator.
Αφήστε το σχόλιό σας !
Γράψτε το όνομά σας