Ευρετήριο Συνεργατών

Σπόροι Ζωής

  1. Αρχική
  2. »
  3. Σπόροι Ζωής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Αττικής, Ελλάδα
Κοινωνικά Δίκτυα
Περιγραφή:

Η ομάδα «Σπόροι Ζωής» δημιουργήθηκε μέσα από τις Δρυάδες -ένα δίκτυο με σκοπό τη διατήρηση και τη διάδοση των παραδοσιακών σπόρων ως στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς και διατροφικής αυτονομίας- για να αποτρέψει την επικείμενη έγκριση των μεταλλαγμένων καλλιεργειών (Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί /ΓΤΟ-Genetically Modified Organisms/GMOs) στην Ευρώπη, η οποία προωθείται από τη μόνιμη θέση της Ε.Ε. υπέρ των ΓΤΟ αλλά και από διεθνείς συμφωνίες/δούρειους ίππους, όπως η Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP).

Στόχοι της ομάδας αυτής είναι:

- η διασφάλιση του δικαιώματος όλων μας στην επιλογή αγνής, πραγματικής τροφής που να προέρχεται από τους φυσικούς σπόρους (ανοιχτής επικονίασης)
- η προστασία της υγείας μας απέναντι στους καλά εξακριβωμένους κινδύνους από την κατανάλωση των ΓΤΟ
- η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών σπόρων: η συνύπαρξή τους με τους ΓΤΟ είναι αδύνατη, συνεπώς η απόφαση αυτή, θα σημάνει το τέλος των φυσικών σπόρων λόγω της την γενετικής επιμόλυνσης (με την διαφυγή "μεταλλαγμένου" DNA)
- η προστασία του περιβάλλοντος από την αυξημένη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών (π.χ. glyphosate) που απαιτεί η ΓΤ γεωργία.
- η ανάδειξη της τεράστιας σημασίας της διατροφικής αυτάρκειας και της απεξάρτησης από την βιομηχανία της βιοτεχνολογίας και των ΓΤΟ που επιδιώκουν τον ολοκληρωτικό και απόλυτο έλεγχο της τροφής

Οι δράσεις της ομάδας θα εστιάζουν στην συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο των παραγωγών αγροτικών προϊόντων όσο και των καταναλωτών προς την κατεύθυνση της απαγόρευσης του επικίνδυνου αυτού πειράματος που λέγεται ΓΤΟ.

 

Στείλτε μήνυμα στον ιδιοκτήτη καταχώρησης

Send message to moderator