Εκπαίδευση Waldorf

0
2537

Η εκπαίδευση Waldorf ή Steiner βασίζεται στην εκπαιδευτική φιλοσοφία του Rudolf Steiner, ιδρυτή της Ανθρωποσοφίας. Η παιδαγωγική του μέθοδος δίνει έμφαση στον ρόλο που παίζει η φαντασία στην μάθηση και επιδιώκει να συνδυάσει ολιστικά την νοητική, πρακτική και καλλιτεχνική ανάπτυξη των μαθητών.

σύμφωνα με τον Steiner, η ανάπτυξη των παιδιών ακολουθεί τρία βασικά στάδια, καθένα από τα οποία διαρκεί περίπου 7 χρόνια και χαρακτηρίζεται από διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες και προτεραιότητες. Η θεωρία του αυτή αντανακλάται στο εκπαιδευτικό του σύστημα που αποτελείται από τρία διαφορετικά επίπεδα, με στόχο την χρήση κατάλληλων στρατηγικών για την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών. Στόχος είναι η μόρφωση ελεύθερων, ηθικά υπεύθυνων και ολοκληρωμένων ατόμων με ικανές κοινωνικές δεξιότητες.

Το πρώτο σχολείο Waldorf άνοιξε το 1919 στην Γερμανία. Σήμερα υπάρχουν πάνω από χίλια ανεξάρτητα σχολεία Waldorf, γύρω στα 2000 νηπιαγωγεία και 646 κέντρα ειδικής εκπαίδευσης, σε 60 διαφορετικές χώρες, κάνοντας τη μέθοδο Waldorf μία από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες σχολικές κοινότητες παγκοσμίως.

Προνήπιο Και Νήπειο: μέχρι 6-7 ετών

Σύμφωνα με τον Steiner στις ηλικίες αυτές τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν βρίσκονται σε ένα πλούσιο περιβάλλον όπου τους δίνεται η δυνατότητα να παίξουν ανέμελα και να μιμηθούν πρακτικές δραστηριότητες. Σ’ αυτή την περίοδο, η μάθηση βασίζεται στην εμπειρική εκπαίδευση, παρακινώντας τα παιδιά να μάθουν μέσα από τον μιμητισμό και το δημιουργικό παιχνίδι. Ο βασικός στόχος είναι να εμποτιστεί το παιδί με την αίσθηση ότι ο κόσμος είναι καλός.

Η σχολική ρουτίνα περιλαμβάνει ελεύθερο παιχνίδι, καλλιτεχνική έκφραση (ζωγραφική, πηλό), ομαδικές δραστηριότητες (τραγούδια, ιστορίες), διαλλείματα στην αυλή και πρακτικές εργασίες (μαγείρεμα, συγύρισμα κλπ). Η τάξη διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να θυμίζει το σπιτικό περιβάλλον, με εργαλεία, παιχνίδια και αντικείμενα που μπορούν να παρακινήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από εποχικές δραστηριότητες και διοργάνωση γιορτών σύμφωνα με τις παραδόσεις της εκάστοτε χώρας.

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 6-7 μέχρι 14 ετών

Η ετοιμότητα των παιδιών για επίσημη, οργανωμένη εκπαίδευση εξαρτάται από τον βαθμό ανεξαρτησίας τους  κι έτσι η ανάγνωση και η γραφή εισάγονται σε αυτό το στάδιο, όπου τα παιδιά έχουν αρχίσει να κατακτούν τα βασικά ορόσημα της ιδιαίτερης προσωπικότητάς τους.

Για την καλύτερη σύνδεση και κατανόηση των θεμάτων από τους μαθητές, η ύλη παρουσιάζεται μέσα από καλλιτεχνικές εργασίες, κίνηση, χορό, τραγούδι και χειροτεχνίες . Βασικός στόχος του δασκάλου είναι να εμπνεύσει τους μαθητές μέσα από το παράδειγμά του και να τους εμποτίσει με την αίσθηση ότι ο κόσμος είναι όμορφος.

Η ευελιξία του συστήματος δίνει χώρο σε όλους τους μαθητές να ακολουθούν το πρόγραμμα με τον δικό τους ρυθμό μάθησης και δίνεται έμφαση στην συνεργασία αντί στον ανταγωνισμό.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 14 ετών και άνω

Σε αυτό το στάδιο εκπαίδευσης, η ύλη επικεντρώνεται περισσότερο σε ακαδημαϊκά θέματα, αν και δεν λείπουν τα δημιουργικά μαθήματα χορού, μουσικής και τέχνης. Ο  ένας δάσκαλος αντικαθίστανται από διαφορετικούς δασκάλους για το κάθε μάθημα και η ύλη προσανατολίζεται στην ανάπτυξη της κατανόησης, κριτικής σκέψης, ηθικής και υπευθυνότητας. Είναι η εποχή που τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα μέσα από την ανεξάρτητη και κριτική σκέψη. Βασικός στόχος είναι να εμποτιστούν με την αίσθηση ότι ο κόσμος είναι αληθινός.

Μετάφραση-Απόδοση: Άναμα Λίλη Καραγιάννη
Αναφορές: Wikipedia

Newsletter εγγραφή

 

Όμορφη Ζωή Άρθρα

Σχολιάστε

No apps configured. Please contact your administrator.

Αφήστε το σχόλιό σας !
Γράψτε το όνομά σας