Την εποχή που ο Γερμανός φυσικός Helmholtz διατύπωνε την αρχή της διατήρησης της ενέργειας ή και μεταγενέστερα, όταν ο Αϊνστάιν διατύπωνε τη θεωρία της σχετικότητας, κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί, πόσο η επιστήμη θα προσέγγιζε σταδιακά τις διδασκαλίες και φιλοσοφίες της ανατολής και αυτό που ορίζουμε ως «πνευματικό» και πόσο αληθινό θα ηχούσε το απόφθεγμα, που λέει, πως, «ο,τιδήποτε θεωρείται πνευματικό ή μεταφυσικό ειναι απλά η φυσική[i] την οποία δεν κατανοούμε ακόμη»[ii].

 

ωστόσο, στη σύγχρονη εποχή, διαπιστώνουμε, πώς, καθώς η ανθρωπότητα περνά σταδιακά σε ένα νέο εξελικτικό επίπεδο, επιστήμες, όπως η κβαντική φυσική, η αστροφυσική, η νευροβιολογία, η επιγενετική, κατακτούν νέα πεδία, που αγγίζουν και ξεπερνούν τα όρια της πνευματικότητας. Και αντιστρόφως, καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι μπαίνουν στο μονοπάτι της πνευματικής ανάπτυξης, έρχονται σε επαφή με συμπαντικές ενέργειες και κατανοούν τη σοφία τους, οι διδασκαλίες του Βούδα και των μεγάλων δασκάλων της ανατολής γίνονται ολοένα και πιο προσιτές στο ευρύ κοινό.

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται ολοένα και πιο αισθητό, πως επιστήμη και πνευματικότητα συγκλίνουν και δημιουργούν ένα νέο πεδίο, το πεδίο των «επιστημών της πνευματικότητας», με αντικείμενο τη χρήση των συμπαντικών ενεργειών και της σοφίας τους και με σκοπό να βοηθήσουν τον άνθρωπο να μπεί στο μονοπάτι της πνευματικής εξέλιξης και μέσα από αυτό να κατακτήσει την εσωτερική ειρήνη και την ευημερία[iii]. Ειδικά, μέσα στην τελευταία δεκαετία αναδύονται συνεχώς νέες μορφές και μέθοδοι ενεργειακής θεραπείας, οι οποίες είναι γνωστές κάτω από τον γενικό όρο «κβαντικές θεραπείες»

Στη συνέχεια, με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο, πλέον, ότι «όλα είναι ενέργεια», θα δούμε την θεμελίωση των κβαντικών θεραπειών, τη λειτουργία τους, μέσα από το παράδειγμα της αρκτούριας θεραπείας και, τέλος, τα κύρια χαρακτηριστικά της τελευταίας.

Επιστήμη και σύγχρονες κβαντικές θεραπείες

Η Αρκτούρια θεραπευτική μέθοδος, την οποία έχει αναπτύξει εδώ και οκτώ περίπου χρόνια ο νευροβιολόγος Δρ. Gene Ang, χρησιμοποιεί ένα φάσμα από ενεργειακές συχνότητες υψηλής δόνησης, οι οποίες προέρχονται από την πνευματική διάσταση των Αρκτούριων. Οι συχνότητες επενεργούν σε όλες τις διαστάσεις, σωματικές και ενεργειακές και σε όλα τα επίπεδα, συμβάλλοντας στη συνολική αποκατάσταση του ανθρώπινου οργανισμού: μετασχηματίζουν τις ενέργειες χαμηλής δόνησης του συστήματός μας, θεραπεύουν και επιταχύνουν την προσωπική μας ανάπτυξη. Η μέθοδος αυτή εμπίπτει στο φάσμα των σύγχρονων ενεργειακών θεραπειών, οι οποίες αντλούν τη θεμελίωσή τους από τις σύγχρονες δυτικές επιστήμες, σε συνδυασμό και με τις εσωτερικές παραδόσεις και φιλοσοφίες της Ανατολής.

Θεμελίωση πάνω στην κβαντική θεωρία

H κβαντική φυσική δεν ακυρώνει τους νόμους της κλασικής Νευτώνειας φυσικής. Εξηγεί απλά, ότι οι νόμοι αυτοί δεν ισχύουν στο υποατομικό επίπεδο, όπου και εντοπίζονται οι θεμελιώδεις δομές για όλα τα αντικείμενα, τα όντα και τα γεγονότα. Μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα την πραγματικότητα που μας περιβάλλει και οδηγεί σε μια διαφορετική πρόσληψη όσον αφορά τη φύση της. Έτσι, λοιπόν, από τη φυσική του Νεύτωνα, όπου όντα και πράγματα είναι ξεχωριστά, χωρίς έλεγχο στις δυνάμεις που τα κυβερνούν, μεταβαίνουμε σταδιακά, σε μια νέα κβαντική αντίληψη της πραγματικότητας, σύμφωνα με την οποία, όλοι προερχόμαστε από μία πηγή και είμαστε οι δημιουργοί της πραγματικότητάς μας[iv].

Σημαντικότατο ρόλο στο πεδίο των κβαντικών θεραπειών διαδραματίζουν οι έννοιες του κβαντικού κενού και της κβαντικής διεμπλοκής.

Το κβαντικό κενό ή ενεργειακό σημείο-μηδέν (zero-point energy field) είναι ένας ωκεανός υποατομικών σωματιδίων που βρίσκονται σε κάθε σημείο του διαστήματος. Σύμφωνα με τα αξιώματα του Νεύτωνα, αν ψύχαμε τα σωματίδια και τα φέρναμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο απόλυτο μηδέν, λογικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ενέργεια στο σημείο αυτό. Ωστόσο, προς έκπληξη των επιστημόνων, παραμένει ένα τεράστιο απόθεμα ενέργειας εκεί, στο σημείο-μηδέν, ή αλλιώς «πεδίο της πρωταρχικής συνειδητότητας» ή «ο Νους του Θεού». Από τη στιγμή, λοιπόν, που στην κβαντική θεωρία γίνεται δεκτό, πως ύλη και ενέργεια εναλλάσσονται και, πως, τουλάχιστον σε υποατομικό επίπεδο, η παρατήρηση ενός αντικειμένου αλλάζει τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά του, φτάνουμε στο συμπέρασμα, ότι η συνείδηση έχει άμεση και αισθητή επίδραση στην δομή ή τη σύνθεση της ύλης, κάτι που έχει επιβεβαιωθεί και από πολλά κλασικά πειράματα της κβαντικής φυσικής όπως το φαινόμενο Casimir[v].

Κβαντική διεμπλοκή συμβαίνει, όταν μια πηγή ενέργειας συσχετίζεται με μία άλλη, με αποτέλεσμα να παρεμβαίνει η μια στην άλλη (Bruce Lipton)[vi]. Μια θετική και αρμονική παρέμβαση συμβαίνει στην ενεργειακή θεραπεία, όπου, η υψηλότερη ενεργειακή δόνηση του θεραπευτή προκαλεί την ενέργεια του θεραπευόμενου να συντονιστεί σε υψηλότερη συχνότητα και, έτσι, ενεργοποιείται η αυτοϊαση.

Για να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας των κβαντικών θεραπειών είναι επιπλέον αναγκαίο να διευρύνουμε την θεώρησή μας για το ανθρώπινο σώμα και για την υγεία. Η δυτική προσέγγιση και αντίληψη περιορίζεται στη μελέτη του φυσικού σώματος, το οποίο αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, αγνοώντας την ύπαρξη του ενεργειακού σώματος, το οποίο, αποτελούμενο από δισεκατομμύρια σωματίδια φωτός σε κατάσταση δόνησης και συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τους, ρυθμίζει και ελέγχει το πρώτο, παραγνωρίζοντας, στην ουσία, ότι το ανθρώπινο σώμα δεν είναι παρά, ένα μικροσκοπικό σύμπαν[vii], όπου νους και ύλη είναι ένα.

Επίσης, η πρόσληψη της έννοιας της υγείας είναι περιοριστική, σύμφωνα με τη δυτική επιστήμη, μια και αντιμετωπίζει τον οργανισμό ως σύνολο ανεξάρτητων οργάνων που πάσχουν και, όχι ως ενιαίο σύστημα [viii] (όπως η ολιστική προσέγγιση), παραγνωρίζοντας έτσι, τα αίτια της ασθένειας, τα οποία ξεκινούν στα λεπτότερα πεδία του οργανισμού, στο ψυχικό, το νοητικό ή το συναισθηματικό πεδίο.

Πολλοί και διαφορετικοί είναι οι παράγοντες που εμποδίζουν ή διαταράσσουν το ανθρώπινο ενεργειακό πεδίο: υπάρχουν φυσικοί παράγοντες, όπως η μόλυνση, το κάπνισμα και ψυχο-συναισθηματικοί, όπως τα αρνητικά συναισθήματα, το καθημερινό άγχος και η ένταση. Η κβαντική θεραπεία αποκαθιστά τις ροές της ενέργειας μέσα στο σώμα, αλλάζοντας τη δόνηση του και, συνάμα, τις πληροφορίες, που το ίδιο διαχέει προς το περιβάλλον.

Η Αρκτούρια θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές και ποικίλες περιπτώσεις, από τη θεραπεία τωρινών ή παλιών συναισθηματικών ζητημάτων ή τραυματικών εμπειριών, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, τα σωματικά τραύματα, τους πόνους, μέχρι την απομάκρυνση των εμποδίων για την επίτευξη στόχων, τον συντονισμό με τη δόνηση της αφθονίας για μια καλύτερη ζωή, την ανάπτυξη της διαίσθησης, καθώς και των θεραπευτικών δυνατοτήτων. Δεν υποκαθιστά σε καμιά περίπτωση την κλασική ιατρική και δρα πάντα συμπληρωματικά προς την αγωγή του θεράποντος ιατρού.

Μια αξιολόγηση της Αρκτούριας Θεραπευτικής Μεθόδου

Η Αρκτούρια θεραπεία χρησιμοποιεί συχνότητες κοσμικής ενέργειας υψηλής δόνησης, που ο θεραπευτής διοχετεύει με διαφορετικές τεχνικές στα λεπτά σώματα του θεραπευόμενου. Καθώς αναπτύσσεται το λεπτοφυές σώμα και ανεβαίνει η δόνησή του, ο άνθρωπος αρχίζει να αντιλαμβάνεται και να βιώνει την πνευματική πραγματικότητα, μέσα από το τρίτο μάτι, το οποίο διευρύνεται[ix]. Πρόκειται για ένα πολύ ήπιο σύστημα που δεν εξαναγκάζει τους ανθρώπους να αποδεχθούν κάτι για το οποίο δεν είναι έτοιμοι. Αυτό είναι και το πρώτο συγκριτικό πλεονέκτημα της μεθόδου, σε σχέση με άλλα συστήματα ενεργειακής θεραπείας, που είναι πολύ περισσότερο επιθετικά.

Ο ρόλος του εκπαιδευτή / θεραπευτή είναι, απλά, να μεταδίδει και να παρατηρεί τις συχνότητες. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Ανώτερος Εαυτός αναλαμβάνει να διευκολύνει το άτομο, να κάνει την πιο κατάλληλη αλλαγή. Οι ενέργειες δεν περνούν μέσα από τον θεραπευτή στον θεραπευόμενο, αλλά διοχετεύονται απ’ ευθείας σ’ εκείνον από τις ανώτερες πνευματικές διαστάσεις. Η διαδικασία γίνεται σιωπηλά και ο θεραπευόμενος έχει την ευκαιρία να βυθιστεί σε μία κατάσταση εσωτερικής συγκέντρωσης ή διαλογισμού. Οι ενέργειες εμποτίζουν τα αιθέρια ή ενεργειακά σώματα του αποδέκτη και φθάνουν μέχρι και το φυσικό σώμα.

Επειδή οι συχνότητες είναι εξαιρετικά λεπτοφυείς, συμβαίνει κάποιοι θεραπευόμενοι να μην τις αντιλαμβάνονται στην αρχή. Η θεραπεία έχει, εντούτοις, αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας οι συχνότητες “κατεβάζουν” πολλή πληροφορία στο σύστημα του αποδέκτη, η οποία αποκωδικοποείται σταδιακά. Ακόμα και μία μόνο θεραπεία μπορεί να συνεχίζει να ενεργεί στο σύστημα του θεραπευόμενου για πολύ καιρό και, τούτο είναι ένα άλλο πλεονέκτημα τις μεθόδου: ο μικρός αριθμός συνεδριών που χρειάζεται για να επιτευχθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Όσον αφορά την εκπαίδευση στην Αρκτούρια Θεραπευτική Μέθοδο, στα οκτώ επίπεδα τα οποία περιλαμβάνει σήμερα, η Μέθοδος αυτή, συντελείται μια προοδευτική αναβάθμιση του ενεργειακού πεδίου του σπουδαστή. Αρχικά, ο σπoυδαστής συντονίζεται με το Θεραπευτικό Φως, ακολουθούν οι γαλαξιακές κωδικοποιήσεις, όπως η Ενεργοποίηση του Προτύπου (Blueprint Activation), και η δόμηση της Αρκτούριας Πλατφόρμας. Στη συνέχεια διδάσκονται εργαλεία υψηλότερης δόνησης, όπως η απομάκρυνση Οντοτήτων, ο Αιθερικός Βελονισμός και το Αρκτούριο διαβαθμισμένο κύμα. Σε κάθε επίπεδο δίνονται νέες συχνότητες με διάφορες χρήσεις.

Στον συντονισμό, και πάλι η συχνότητα αντλείται απευθείας από την Πηγή της Δημιουργίας μέσω της Αρκτούριας συνειδητότητας. Οι σπουδαστές, κάθε φορά εκτίθενται όλο και περισσότερο στις συγκεκριμένες ενέργειες και αυτό τους επιτρέπει να αυξήσουν την ποσότητα του Φωτός ή της υψηλής συχνότητας, που μπορούν να διατηρήσουν στο σώμα τους. Η διαφορά ανάμεσα σε ένα σπουδαστή και σε ένα άτομο, που απλώς δέχεται μια θεραπεία, είναι, ότι ο σπουδαστής σταδιακά μαθαίνει, να μεταδίδει ολοένα και υψηλότερες συχνότητες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες θεραπευόμενων και σπουδαστών, τέλος, οι αρκτούριες ενέργειες είναι δέσμες ενέργειας με πολλές διαφορετικές λειτουργίες. Σαρώνουν σε εξαιρετικά σύντομο διάστημα το σώμα: μια συχνότητα μέσα σε 5΄- 10’ έχει επιτελέσει το έργο της και από μόνη της απενεργοποιείται. Είναι ενέργειες ιδιαίτερα ζωντανές, που αγκαλιάζουν τον άνθρωπο με έναν γλυκό τρόπο προσδίδοντας ευεξία, χαρά και αισιοδοξία.

Γράφει η Έλσα Δεληγιάννη, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ – Progressor Κοσμοενεργεικής θεραπευτικής – Ζωροαστρισμού, Facilitator Αρκτούριας θεραπευτικής

 

[i] Resonance Science Foundation – Nassim Haramein, https://www.facebook.com/TheResonanceProject/photos/anything-considered-spiritual-or-metaphysical-is-generally-just-the-physics-we-d/2151864961513254/
[ii] http://www.physics.ntua.gr/eesfye/POP/articles/history_physics.html
[iii] https://www.learning-mind.com/einstein-and-buddha-spiritual-science/
[iv] http://www.quantumhealing.gr/el/articles/65-kbantiki-fysikh-psyxologia-kai-pnevmatikotita
[v] http://www.physics4u.gr/articles/casimir.html
[vi] Συνέντευξη Bruce Lipton: http://fosendon.wixsite.com/main/single-post/2018/08/11/lip
[vii] http://spiritearth.gr/soma-kai-sympanmia-ekpliktiki-schesi-pou-den-paei-myalo/
[viii] https://www.iatronet.gr/ygeia/enallaktikes-therapeies/article/696/ti-einai-i-olistiki-kai-oloklirwmeni-iatriki.html
[ix] Συνέντευξη Gene Ang: https://fosendon.wixsite.com/ahmgr/interview

 

Newsletter εγγραφή

 

Dr Gene Ang

Σχολιάστε

No apps configured. Please contact your administrator.

Αφήστε το σχόλιό σας !
Γράψτε το όνομά σας