.

Φόρτωση Εκδηλώσεις
 • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Ανακαλύπτω τις Εξαιρετικές Δεξιότητές μου | Πόλις

Τεστ Δεξιοτήτων Ariston | Πόλις

129 ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Τεστ Δεξιοτήτων, Προσωπικότητας, Νου, Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Συμπεριφοράς, Σταδιοδρομίας, Επαγγελματικού Προσανατολισμού (παιδιά, έφηβοι, ενήλικες). 

Ο Πολυχώρος “Πόλις” Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης σε συνεργασία με Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους και Συμβούλους από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος και του Εξωτερικού προχώρησε στην Εξειδίκευση, Πιστοποίηση και Εφαρμογή του Ariston Test σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

 

Στο Πιστοποιημένο μας Κέντρο με το “Πανεπιστημιακό” Αμφιθέατρο, τις εξαιρετικές αίθουσες νέας τεχνολογίας, τους υπέροχους χώρους για ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, η Επιστημονική ομάδα Παιδαγωγών, Ψυχολόγων, Managers και Συμβούλων του “Πόλις” μέσω έγκυρων υπολογιστών επιστημονικών μεθόδων, βοηθάει όλους τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις διάφορες πτυχές της προσωπικότητάς τους, τις έμφυτες ικανότητες, τα ενδιαφέροντα αλλά και τις ιδιαίτερες κλίσεις, για να πάρουν τη σωστή απόφαση για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Ένα εξαιρετικό, αξιόπιστο, εξειδικευμένο σύστημα συμβουλευτικής που χρησιμοποιεί προηγμένους κανόνες, αλγόριθμους και μαθηματικά μοντέλα, προκειμένου να προσδιορίσει και να καταδείξει τις δεξιότητες του νου και της συναισθηματικής νοημοσύνης, τις ικανότητες, τα κρυμμένα ταλέντα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις επαγγελματικές κλίσεις, που ταιριάζουν στην προσωπικότητά σας.

Με το “εξειδικευμένο σύστημα” εννοούμε το προηγμένο λογισμικό και τις εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τους τύπους προσωπικότητας, τις ειδικές ικανότητες και δυνατότητες, και τα αντίστοιχα περιβάλλοντα εργασίας. Το λογισμικό παράγει την έκθεση αυτόματα, μετά από εκτεταμένη ανάλυση των απαντήσεων που εσείς δίνετε σε απευθείας online σύνδεση.

Η γνώση που εμπεριέχεται στην εξειδικευμένη βάση δεδομένων ταξινομείται ανά ηλικία, φύλο, εθνικότητα, δεξιότητες, χαρακτηριστικά, επαγγέλματα, ειδικότητες, ακαδημαϊκά τμήματα… και βασίζεται σε εκτεταμένες αναλύσεις χιλιάδων παιδιών, νέων, ενηλίκων και επαγγελματιών.

Το Ariston που θεωρείται ως ένα ιδιαίτερο ποιοτικό ψυχομετρικό τεστ έχει επαληθευτεί και επικυρωθεί σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα πραγματικών περιπτώσεων. Τα αποτελέσματα της έκθεσης του τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστήριξουν εργασίες που σχετίζονται με την ανάλυση προσωπικότητας, την επαγγελματική παροχή συμβουλών και τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων.

Το Άριστον Τεστ είναι το μόνο σταθμισμένο τεστ στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι βασισμένο σε μελέτες άνω των 30 ετών με το μεγαλύτερο Δείκτη αξιοπιστίας. Εκδίδει εξατομικευμένα αποτελέσματα με αντικειμενικότητα.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού ψυχομετρικού τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

• Η Αξιοπιστία ενός τεστ, η διαδικασία με την οποία διαπιστώνουμε το βαθμό, κατά τον οποίο ένα τεστ μετρά σταθερά και με ακρίβεια, αυτό το οποίο δημιουργήθηκε να μετρά. Με άλλα λόγια, όταν χορηγήσουμε το τεστ ξανά στο ίδιο άτομο να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα.
• Η Εγκυρότητα ενός τεστ, η διαδικασία με την οποία διαπιστώνουμε σε ποιο βαθμό ένα τεστ μετρά αυτό το οποίο δημιουργήθηκε να μετρά
• Η Στάθμιση του τεστ , η ενέργεια που αφορά σταθερές διαδικασίες χορήγησης του τεστ και βαθμολόγησης των αποτελεσμάτων του σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα εξεταζόμενων, για να διατυπωθούν πρότυπα.
• Να βασίζεται σε μελέτες και έρευνες που αφορούν την ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας,  και το συσχετισμό αυτής με τα χαρακτηριστικά του κάθε επαγγέλματος.
• Η ύπαρξη ικανών συμβούλων για την χορήγηση του τεστ και την αξιολόγησή του.

Η διεξαγωγή του Ariston τεστ είναι επίσης ένα αναγκαίο εφόδιο Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές εξαιτίας:

 • της προσφοράς πολλών Πανεπιστημιακών και Επαγγελματικών σχολών.
 • του νέου εκπαιδευτικού συστήματος. Όσο νωρίτερα αποφασίσει ο μαθητής ποιο επάγγελμα θέλει να ακολουθήσει στο μέλλον τόσο καλύτερο γνωστικό υπόβαθρο θα μπορέσει να οικοδομήσει για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις των Εισαγωγικών Εξετάσεων
 • της μεγάλης αναντιστοιχίας του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • της πληθώρας πτυχιούχων
 • της ελλιπούς ενημέρωσης για τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 • της λανθασμένης επιλογής σχολής, με αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές να διακόπτουν τις σπουδές τους
 • Η ομάδα Συμβούλων του “Πόλις” είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσουν μαζί σας τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό σας

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα μπορούν να:

 • Καταδείξουν τις δεξιότητες του νου και της συναισθηματικής νοημοσύνης, τιςικανότητες, τα κρυμμένα ταλέντα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις επαγγελματικές κλίσεις,
 • Επαληθεύσουν αν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου περιβάλλοντος εργασίας ή ειδικοτήτων που απαιτούν πανεπιστημιακή ή τεχνολογική εκπαίδευση ή πρακτική εμπειρία.
 • Εξακριβώσουν το βαθμό που το επάγγελμα που είδε εξασκείται είναι συμβατό με την προσωπικότητα σας.
 • Εντοπίσουν εναλλακτικά επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τομείς που είναι πλήρως συμβατά με την προσωπικότητά σας.
 • Υποστηρίξουν εργασία σχετική με την πρόσληψη, μετακίνηση και προώθηση, πεδίο εξειδίκευσης, τοποθέτηση σε τμήματα, επαγγελματική και συμβουλευτική σταδιοδρομία, και τη γενική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν!!!!
Ποιες είναι οι κλίσεις μου;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πώς θα συμπληρώσω αποτελεσματικά το μηχανογραφικό μου δελτίο;
Πώς να σχεδιάσω την επαγγελματική μου σταδιοδρομία;

 

Επιμέλεια: Σταυρόπουλος Νικόλαος
Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Επιστημονική Ομάδα:

 • Ντόβα Ξένια
  Ειδική Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
  Msc University West of London
 • Τσέρκη Μαρία
  Παιδαγωγός, Πιστοποιημένη Σύμβουλος Ariston Test
  Ράλλεια Πειραματικά Πρότυπα Σχολεία Πειραιά
  Msc Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Σταυροπούλου Αντιγόνη
  Παιδαγωγός, Ηθοποιός, Συγγραφέας
  Πανεπιστήμιο Κρήτης – Θέατρο Τέχνης – Studio Θεατρικής Γραφής Εθνικού Θεάτρου

 

Δήλωση συμμετοχής

 

Agenda – Calendar Πολιτισμού & Εκπαίδευσης
http://polis.edu.gr/calendar

 


 

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:
Από Κυριακή 1 έως Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

 

Τόπος Διεξαγωγής:
ΠΟΛΙΣ Σπουδή, Τέχνη, Ίαση & Τέρψη
Μαρίνου Αντύπα 62-66 & Φιλοθέης 69Β
14121 Ηράκλειο, Αττική
κοντά στο Σταθμό ΗΣΑΠ (Ηράκλειο Αττικής)

 

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής:
210-8000009, 210 2770181 |  [email protected]  | www.polis.edu.gr | Facebook: /polis.education

 

Newsletter εγγραφή

 


 

Λεπτομέρειες

Αρχή:
1 Δεκεμβρίου 2019
Τέλος:
23 Δεκεμβρίου 2019
Κατηγορίες Εκδήλωσης:
,
Ετικέτες Εκδήλωσης:
,
Ιστοσελίδα:
http://polis.edu.gr/article/3804

Χώρος Διεξαγωγής

ΠΟΛΙΣ Σπουδή, Τέχνη, Ίαση & Τέρψη
Μαρίνου Αντύπα 62-66 & Φιλοθέης 69Β
Αθήνα, Αττική 14121 Ελλάδα
+ Χάρτης Google
Τηλέφωνο:
21 0800 0009
Website:
www.polis.edu.gr
Email:
Δείτε όλες τις εκδηλώσεις

Send this to a friend