.

Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Dying Consciously – The Greatest Journey – Πεθαίνοντας Συνειδητά

Dying Consciously – The Greatest Journey - Πεθαίνοντας Συνειδητά

280 ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

English text following

Πεθαίνοντας Συνειδητά – Το Μεγαλύτερο Ταξίδι – 2ήμερο Εργαστήριο
Ένα πρόγραμμα από το Four Winds Society
“Στόχος μας είναι να αφήσουμε αυτή τη ζωή ζωντανοί, να πεθάνουμε συνειδητά. ”

Σε αυτό το διήμερο εργαστήριο θα εξερευνήσουμε και θα βιώσουμε τα βήματα του να πεθαίνουμε συνειδητά και θα μάθουμε πώς να καθοδηγούμε άλλους που κάνουν αυτό το εκπληκτικό ταξίδι.

• Δημιουργώντας ιερό χώρο για να βοηθήσεις αυτούς που είναι σε μετάβαση
• Κατανοώντας το Ενεργειακό Σώμα
• Συμφιλίωση και Συγχώρεση
• Παρηγορώντας αυτούς που μεταβαίνουν στη διαδικασία που αφήνουν το σώμα
• Καθοδηγώντας τις τελευταίες στιγμές του Θανάτου
• Μετά την τελευταία Πνοή
• Ο ρόλος της τελετουργίας και της τελετής

Ο θάνατος είναι το υπέρτατο ταξίδι απελευθέρωσης και είναι ένα ισχυρό σημείο μεταμόρφωσης, οχι απλά για το άτομο που κάνει το ταξίδι, αλλά για όλους που μετέχουν στην διαδικασία του θανάτου: το άτομο, τα μέλη της οικογένειας και τους φίλους. Αναζητούμε να διατηρήσουμε τη συνειδητότητα μέσα από αυτό το ταξίδι του θανάτου και μετά. Το εμπειρικό μας ταξίδι μαζί θα παρέχει κατανόηση και εργαλεία για την καθοδήγηση αυτών που είναι σε μετάβαση, νακάνουν αυτό το ταξίδι στην Ολότητα με Ειρήνη και Αξιοπρέπεια, με Χάρη και ευκολία. Τα Σπουδαία Τελετουργικά Θανάτου ασκούνται από αρχαίες παραδόσεις μας βοηθούν να κατανοήσουμε το είδος του ψυχολογικού, συναισθηματικού και ενεργειακού κλεισίματος που απαιτείται. Παρέχουν συγκεκριμένα βήματα για να παρέχουν συμφιλίωση και θεραπεία τόσο στους αγαπημένους του προσώπου που μεταβαίνει όσο και σε αυτόν.

Όταν ένα άτομο έχει ανολοκλήρωτες υποθέσεις σε αυτό τον κόσμο, αδυνατεί να περάσει εύκολα μέσα από αυτή την πύλη, έτσι είναι σημαντικό να ολοκληρώσουμε αυτές τις υποθέσεις και να προετοιμαστούμε για την Αιωνιότητα. Χρειάζεται να κάνουμε τα βήματα για το ταξίδι στο “σπίτι” μας όσο πιο ελεύθερα είναι εφικτό. Τα Σπουδαία Τελετουργικά Θανάτου ασκούνται από τις Σαμανικές Παραδόσεις παρέχουν συγκεκριμένα βήματα για να φέρουν την συμφιλίωση και τη θεραπεία τόσο στους αγαπημένους του προσώπου που μεταβαίνει όσο και σε αυτόν.

“Πεθαίνοντας Συνειδητά” – διατηρώντας ανέπαφη τη συνειδητότητα μέσα από αυτό το ταξίδι του θανάτου και παραπέρα – Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να βοηθήσει το άτομο να κάνει τη μετάβαση πέρα από το θάνατο με όσο πιο ειρηνικό τρόπο, γεμάτο Φως. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους αγαπημένους μας σε αυτό το Μεγαλειώδες Ταξίδι δίνοντας τους την ευκαιρία να μας πουν την ιστορία τους, ένα βήμα στο τελετουργικό του θανάτου γνωστό ως ανακεφαλαίωση (ανασκόπηση ζωής) και συγχώρεση. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να αφουγκραζόμαστε με ενσυναίσθηση και να τους ενθαρρύνουμε να συγχωρήσουν τον εαυτό τους καθώς συγχωρούν άλλους, με συμπόνια και χωρίς κριτική. Ανεξάρτητα από το που γεννηθήκαμε, όλοι έχουμε σκελετό με συγκεκριμένο αριθμό οστών. Οπότε, όλοι μοιραζόμαστε την ίδια ενεργειακή ανατομία, που συμπεριλαμβάνει τα τσάκρας και τους μεσημβρινούς σύμφωνα με το βελονισμό. Καθαρίζοντας τα τσάκρα του ανθρώπου που πεθαίνει βοηθάμε το ενεργειακό του σώμα να απελευθερώσει τοξική ενέργεια που έχει συσσωρευθεί στο πέρασμα της ζωής του ως αποτέλεσμα τραυμάτων. Ένα άλλο σημαντικό βήμα του Τελετουργικού Θανάτου είναι να δώσουμε άδεια στο άτομο να πεθάνει. Πολλοί άνθρωποι χρειάζεται να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούν για αυτούς που μένουν πίσω. Αυτοί που δεν αισθάνονται ελεύθεροι να “αφήσουν” τους αγαπημένους τους, μπορεί να περιφέρονται άσκοπα για μήνες. Οι Σαμάνοι πιστεύουν ότι η πύλη μεταξύ των διαστάσεων κλείνει 48 ώρες μετά το θάνατο, έτσι είναι σημαντικό να γίνει η τελετουργία της μεγάλης σπείρας όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αυτό βοηθάει τα τσάκρα να απελευθερώσουν τα φωτεινά κομμάτια τα οποία κάποτε συνδέονταν με το ενεργειακό σώμα από γεγονότα του παρελθόντος.

Γλώσσα: Αγγλικά με ελληνική μετάφραση

 


 

Ημέρες & Ώρες Διεξαγωγής:
Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 | 10:00 – 19:30

Κόστος: 100 Ευρώ

Τόπος Διεξαγωγής:
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 105, Γλυφάδα, 16561
Αθήνα

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής:
Meredith Pavlidis
6972 634470 | [email protected] | www.facebook.com/mpavlidi


Dying Consciously – The Greatest Journey – 2 day Workshop
A program from the Four Winds Society
“Our goal is to leave this life alive, to die consciously.”

In this weekend workshop we will explore and experience the steps of the dying consciously process and learn how to facilitate those that are taking this greatest of journeys.

* Creating a sacred space to support those in transition
* Understanding the Energy Body
* Reconciliation and Forgiveness
* Creating comfort for those in transition with the process of leaving their body
* Facilitating the last moments of death
* After the last breath has been taken
* The role of ceremony and ritual

Death is the ultimate journey of liberation and is a powerful point of transformation, not just for the person that is journeying onwards, but for all those involved in the dying process: the individual, family members, and friends. We seek to maintain consciousness through the journey of death and beyond. Our experiential weekend together will provide understanding and tools to facilitate those in transition; to make this journey into one taken in peace and dignity, with grace and ease. The Great Death Rites practiced by historic traditions allow us to understand the kind of psychological, emotional and energetic closure needed. They provide specific steps to bring reconciliation and healing both to the loved ones and to the person dying.

When a person has unfinished business in this world, they are unable to step easily through this portal, so it is important that we complete our unfinished business and be prepared to enter infinity. We need to take the steps to journey home as cleanly as possible. The great death rites practiced by the shamanic traditions provide specific steps to bring reconciliation and healing both to the loved ones and to the person dying.

“Dying consciously” – maintaining consciousness intact through the journey of death and beyond – is designed for all persons involved in the dying process: The individual, family members, and friends. Its purpose is to assist the person who is making the journey beyond death to do so in a peaceful manner, full of light. We can help our loved ones start their Great Journey by giving them the opportunity to tell their story, a step in the death rites known as recapitulation (life review) and forgiveness. All we need to do is be an empathetic listener and encourage them to forgive themselves as they would forgive others, compassionately and without judgment. Regardless of where we were born, everyone has a skeleton with the same number of bones. Likewise, we all share the same luminous anatomy, which includes the chakras and the acupuncture meridians. Cleansing the dying person’s chakras helps to set their energetic body free by removing toxic energy accumulated throughout a lifetime as a result of trauma. Another important step in the Death Rites is giving a person permission to die. Many people need to know that there is no reason to worry about the ones who stay behind. Those who do not feel free to leave their loved ones can linger needlessly for months. Shamans believe the doorway between the dimensions closes forty hours after death, so it is important to perform the rites of the great spiral as soon as possible. This helps the chakras release the luminous threads that once connected the energetic body to events from the past.

Language: English teaching & Greek Translation


Time and Date:
Saturday 30 and Sunday 31 March 2019 | 10:00 – 19:30

Cost: 100 Euros

Venue:
Konstantinou Palaiologou 105, Glyfada 16561
Athens

Info & Registration:
Meredith Pavlidis 
6972 634470 | [email protected] | www.facebook.com/mpavlidi

 


Η βιογραφία του Chris Rickwood:

Είμαι ένας Σαμάνος Ασκητής και Δάσκαλος Τσι Γκόνγκ. Έχω πάθος με την αφύπνιση και την εξερεύνηση των απεριόριστων δυνατοτήτων που ενσωματώνουμε και φέρνουμε στην ύλη την υψηλότερη έκφραση αυτής, τη συμμετοχή και τον εορτασμό αυτού του χορού της Δημιουργίας. Για να κάνω διαθέσιμη τη Σοφία των Σαμανικών και Ταοιστικών παραδόσεων που έχω αναγνωρίσει τόσο ισχυρές και ολοκληρωμένες, κάνω σεμινάρια Τσι Γκονγκ και εργαστήρια, παρέχω Προσωπικές Σαμανικές Συνεδρίες, δίνω ομιλίες σε γκρουπ πάνω στον Σαμανισμό σύμφωνα με το Περού και συχνά διοργανώνω Τελετές της Φωτιάς με κοινότητες.
Από τότε που γνώρισα το Περουβιανό Σαμανισμό το 2008, έχω μελετήσει και εκπαιδευτεί με την κοινότητα Four Wind στη Νότια Αμερική και έχω αποφοιτήσει από το πρόγραμμα εκπαίδευσής τους το 2011. Κάθε χρόνο από το 2013, συνεχώς εμβαθαίνω την προσωπική μου πρακτική συμμετέχοντας στον Θεραπευτικό τροχό με την Berta Kuhnel στις Η.Π.Α, και για να εμβαθύνω την πρακτική μου με τους πελάτες στον Θεραπευτικό Τροχό ολοκλήρωσα το 2017 την επαγγελματικη εκπαίδευσή της το 2017.

Στο Περού έχω συμμετάσχει σε τελετουργικά στον Αμαζόνιο και έχω δεχθεί μυήσεις από τους Σαμάνους Κουέρο.

Τέλος, έχω εξερευνήσει κάποιες άλλες σαμανικές παραδόσεις, μεταξύ των οποίων την Μεξικάνικη παράδοση των Τολκέτων με τον Sergio Magaña και τον Yew Σαμανισμό με τον Michael Dunning.
Τα τελευταία 8 χρόνια χρησιμοποιώ τη γνώση μου για να παρέχω προσωπικές σαμανικές συνεδρίες σε ανθρώπους με σκοπό να τους βοηθήσω να μεταμορφώσουν τη ζωή τους στην υψηλότερη έκφραση αυτού που είναι και να ζήσουν τη ζωή που αληθινά επιθυμούν.
Περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο “Πεθαίνοντας Συνειδητά” από την κοινότητα Four Winds:
http://www.dyingconsciously.org/

Chris Rickwood Biography:

I’m a Shamanic Practitioner and a Qi Gong Teacher. I’m passionate about awakening and exploring the infinite potential we embody and bringing the greatest expression of all that we are into form, to participate in and celebrate this dance of creation. To make available the wisdom of the Shamanic and Daoist traditions that I have found to be so powerful and profound, I run Qi Gong classes and workshops, provide Personal Shamanic Sessions, give talks to groups on Peruvian Shamanism and regularly organise community Fire Ceremonies.

Since being introduced to Peruvian Shamanism in 2008, I have studied and trained with the Four Winds Society in North America and graduated from their Light Body training programme in 2011. Each year since 2013, I have been continually deepening my personal practice by stepping into the Medicine Wheel classes with Berta Kuhnel in the USA, and to deepen my client practice I completed Berta’s Practitioner training in 2017. In Peru I have participated in ceremonies in the Amazon and received rites of initiation from the Q’ero shamans. Finally, I have explored some other shamanic traditions, including the Mexican Toltec Shamanic tradition with Sergio Magaña and Yew Shamanism with Michael Dunning. For the past 8 years I’ve been using my knowledge to provide personal shamanic healing sessions to people with the aim of assisting them to transform their lives into the greatest expression of who they are and to live the life they truly want.

More information on Dying Consciously Workshop from the Four Winds Society: http://www.dyingconsciously.org/

 

Newsletter εγγραφή

 


 

Λεπτομέρειες

Αρχή:
30 Μαρτίου 2019
Τέλος:
31 Μαρτίου 2019
Κόστος:
100€
Κατηγορίες Εκδήλωσης:
Ιστοσελίδα:
https://www.facebook.com/events/189398631805622/

Χώρος Διεξαγωγής

Γλυφάδα
Γλυφάδα
Αθήνα, Αττική Ελλάδα
Δείτε όλες τις εκδηλώσεις

Send this to a friend