Αρχή Εκδηλώσεις Κβαντική Εσωτερική Θεραπεία | Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής & Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής
Κβαντική Εσωτερική Θεραπεία

Κβαντική Εσωτερική Θεραπεία | Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής & Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής

56 ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Η λέξη κβαντική προέρχεται από τη λέξη κβάντα που  σημαίνει πακέτο ενέργειας. (Max Plank)

Η Κβαντική Θεραπεία είναι μια Πνευματική θεραπεία που χρησιμοποιεί την ενέργεια.  Βασίζεται και υποστηρίζει την αρχή ότι η Ζωή είναι ενέργεια.  Αντλεί και χρησιμοποιεί  αυτή την ενέργεια της Ζωής στην θεραπευτική της πρακτική.

Αυτή η ενέργεια της Ζωής που ήταν γνωστή εδώ και χιλιάδες χρόνια στην Ανατολή αρχίζει και αναγνωρίζεται και από την δυτική επιστήμη χάρη στην Κβαντική φυσική.

Ονομάζεται  με διάφορα ονόματα όπως chi, πράνα, βίο-ενεργειακό πεδίο, πεδίο  « L»( life) ή ζωτικό – αιθερικό σώμα.

Η διάσημη εξίσωση : E = mc²,   μας μιλάει για την ισοδυναμία μάζας –ενέργειας.   Αφού το σώμα έχει μάζα είναι ενέργεια. Αν το δούμε μόνο ως ενέργεια- μια αντίληψη που βασίζεται στην κβαντική φυσική – το πρόβλημα της θεραπείας μπορεί να λυθεί με την ενέργεια και από την ενέργεια.
Μπαίνουμε σε μια καινούργια κατανόηση των πραγμάτων, ένα άνοιγμα στην συνειδητότητα τόσο ατομικά όσο και σε πλανητικό επίπεδο. Σε όλα τα αρχαία κείμενα του κόσμου υπάρχει ένα κοινό σημείο: ότι όλα είναι σε επαφή με όλα, όλα είναι αλληλοσυνδεδεμένα και αλληλοεξαρτώμενα. Τα πιο προχωρημένα επιστημονικά μυαλά αρχίζουν να συνηχούν με αυτή την αλήθεια.

Η Κβαντική φυσική αναζωπυρώνει αυτή την επαναστατική τάση. Ίσως να  σκεφτείτε «γιατί η κβαντική φυσική»:  Η κβαντική φυσική μελετά τη σύνθεση των ατομικών και υποατομικών σωματιδίων. Σε ένα ατομικό και υποατομικό επίπεδο τα πάντα είναι συνδεδεμένα και αλληλοεξαρτώμενα.

Αυτό το πεδίο στο οποίο είμαστε όλοι αλληλοσυνδεδεμένοι η επιστήμη το αποκαλεί ατομικό και υπό-ατομικό πεδίο  ή κβαντικό πεδίο.
Η εσωτερική επιστήμη το ονομάζει αιθερικό πεδίο
Οι κινέζοι  3οοο χρόνια Π.Χ.  αναφέρθηκαν σε αυτό ως Τσί,
Η ινδική φιλοσοφία το ονομάζει πράνα
Στη δυτική φιλολογία πρωτο-αναφέρθηκε από του Πυθαγόρειους περίπου το 5οο Π.Χ.

Η πράνα περιγράφεται σαν ένας τύπος πολύπλοκης πολυδιάστατης ενέργειας, αποτελούμενη από ένα συνδυασμό ηλεκτρικής, μαγνητικής, ηλεκτρομαγνητικής, φωτονικής, οπτικής, θερμικής και νοητικής ενέργειας.  Είναι μια δύναμη σε συνεχή κίνηση.

Η Κβαντική θεραπεία εργάζεται σε αυτό το πεδίο – το αιθερικό πεδίο, και με το αιθερικό σώμα. Το οποίο είναι το ζωτικό – ενεργειακό μας σώμα, θεωρείται το  καλούπι του φυσικού μας σώματος.

Δίνει πληροφορίες και  γνώση  πώς είναι χαρτογραφημένο αυτό το ενεργειακό πεδίο. Ασχολείται με την πιο λεπτοφυή ανατομία την ανατομία του  αιθερικού σώματος.

Εργάζεται με την ψυχή όχι θεωρητικά ή αφηρημένα, αλλά με αυτό που είναι:
ένα πραγματικό γεγονός μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη, μια γεννήτρια που με την κατάλληλη εκπαίδευση, μαθαίνει κανείς να χειρίζεται την ενέργεια της και με εξειδικευμένους χειρισμούς, να την  ακτινοβολεί  στο ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου, βοηθώντας, ανακουφίζοντας, διαλύοντας και συν τω χρόνω, θεραπεύοντας, ότι τυχόν εμποδίζει την καλή του υγεία και την απρόσκοπτη δράση του μέσα στον κόσμο.

«Δεν υπάρχει τίποτε στο εκδηλωμένο σύμπαν – ηλιακό, πλανητικό ή τα διάφορα βασίλεια της φύσης – που να μην κατέχει μια ενεργειακή μορφή, λεπτοφυή και άψαυστη κι όμως ουσιώδη, η οποία ελέγχει, διέπει και ρυθμίζει το εξωτερικό φυσικό σώμα. Είναι το αιθερικό σώμα.» Τηλεπάθεια και Αιθερικός φορέας Α. Μπέιλη σελ.143

Το αιθερικό μας σώμα είναι ένα δίκτυο νημάτων ενέργειας  και φωτός. Αυτά τα λεπτοφυή νήματα στην Ανατολή τα ονομάζουν  «νάντις».  Τα νάντις είναι η πιο λεπτοφυής μορφή  του  νευρικού μας συστήματος.

Υπάρχουν 7 μεγάλα κέντρα ή chakra πάνω στο αιθερικό μας σώμα. Η λέξη chakra είναι σανσκριτική και σημαίνει τροχός, υποδηλώνοντας την περιδινούμενη ενέργεια.

«Το αιθερικό σώμα  έχει έναν κύριο αντικειμενικό σκοπό. Αυτός είναι να ζωογονεί και να ενεργοποιεί το φυσικό σώμα κι έτσι να το ολοκληρώνει μέσα στο  σώμα ενέργειας  της Γης και του ηλιακού συστήματος. Μπορούμε να πούμε ότι  το αιθερικό σώμα είναι  το αρχέτυπο πεδίο αναφορικά με το πυκνό φυσικό σώμα.»
Εσωτέρα Θεραπευτική Α. Μπέιλη σελ. 2

Υπάρχει  το Διεθνές Δίκτυο της Ενεργειακής Θεραπείας (ΙΝΕΗ – International Network for Energy Healing) που υποστηρίζει όλη την διδακτική εργασία.

Η διδασκαλία της Κβαντικής  Ενεργειακής  θεραπείας προέρχεται από την ύλη του ΙΝΕΗ και τα βιβλία: Εσωτέρα Θεραπευτική της Αλίκης Μπέιλη και το Esoteric Healing του Alan Hopking.

Το δίκτυο αυτό από το 1960 ασχολείται με τις τεχνικές και την ανατομία του ενεργειακού πεδίου από το  βιβλίο της Εσωτέρας Θεραπευτικής. Είναι μια ομαδική δουλειά των ανθρώπων που ασχολήθηκαν, πειραματίστηκαν και εμβάθυναν στις τεχνικές . Το δίκτυο σήμερα απαριθμεί  περισσότερους από 100 δασκάλους σε όλο τον κόσμο.

Περιεχόμενο μαθημάτων:

Ενεργειακή ανατομία
Μεγάλα και δευτερεύοντα – μικρά κέντρα
Η σημασία και η σπουδαιότητα των ενδοκρινών αδένων
Ευθυγράμμιση – σύνδεση
Η επιστήμη του διαλογισμού
Αιτία της ασθένειας και οι Νόμοι της εσωτερικής θεραπευτικής
Περί ψυχής
Η επιστήμη της εσωτερικής ψυχολογίας
Πνευματική μαγνητική θεραπεία
Πνευματική θεραπεία δια ακτινοβολίας
Η εσωτερική σημασία των αισθήσεων
Νευρικό σύστημα – εγκέφαλος – κυκλοφορικό σύστημα
Ορθή χρήση της ενέργειας
Κύκλοι της ζωής
Κοσμολογία
Πρακτική εξάσκηση για αίσθηση και ισορρόπηση της ενέργειας
Τεχνικές και πρακτική εξάσκηση για αίσθηση των κέντρων, αδένων, οργάνων και συστημάτων του ανθρώπινου σώματος.
Τεχνικές και πρακτική εξάσκηση ενεργειακών τριγώνων
Τεχνική σύνδεσης με την ψυχή και πρακτική εξάσκηση
Τεχνική στη διατήρηση αυτής της σύνδεσης κατά τη διάρκεια της ημέρας
Εξάσκηση στο διαλογισμό
Θεραπεία από κοντά και από απόσταση
Πρακτική εξάσκηση στην εργασία θεραπευτή / θεραπευόμενου

Διδάσκει: Ίρις Πάσσου

Σημείωση: Η εκπαίδευση στην Κβαντική Εσωτερική Θεραπεία ολοκληρώνεται με την παρακολούθηση των 2 ετών του μαθήματος.


Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:

Α έτος:
Έναρξη: 20/10/2021. Λήξη: 8/6/2022
Μαθήματα: Μια φορά την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, ώρες 17:00‐19:00
Διάρκεια σπουδών Α έτους: 60 ώρες

Β έτος:
Έναρξη: 20/10/2021 Λήξη: 8/6/2022
Μαθήματα: Μια φορά την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, ώρες 19:00‐21:00
Διάρκεια σπουδών Β έτους: 60 ώρες

Συνάντηση Ενημέρωσης: Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 12:30, Υμηττός

Κόστος Συμμετοχής (ανά έτος): Εγγραφή: 100 Ευρώ, Δίδακτρα: 680 Ευρώ

Θέλω να το παρακολουθήσω >>

Χώρος Διεξαγωγής:
Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής & Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής
Νυμφαίου 4, Υμηττός

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής:
Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής & Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής
210 8010111 | [email protected] | www.akadimia.gr

 

Newsletter εγγραφή

Ημερομηνία

20 Οκτ 2021
Έληξε!

Ώρα

17:00 - 19:00

Ετικέτες Εκδηλώσεων

Εκπαίδευση,
Εναρξη Μαθημάτων

Τοποθεσία

Ακαδημία Αρχ. Ελλ. & Παρ. Κιν. Ιατρικής - Υμηττός
Νυμφαίου 4, Υμηττός 172 37, Ελλάδα

Διοργανωτής

Ακαδημία Αρχ Ελληνικής & Παραδ. Κινέζικης Ιατρικής
Τηλέφωνο
210-8010111
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Ιστοσελίδα
www.akadimia.gr

 
Send this to a friend