.

Φόρτωση Εκδηλώσεις

Όλες οι εκδηλώσεων για Πιστοποίηση Πληροφορικής ΑΣΕΠ Υπ. Παιδείας ΕΟΠΠΕΠ 120 € | Polis

« All Εκδηλώσεις

Φεβρουάριος 2019

Πιστοποίηση Πληροφορικής ΑΣΕΠ Υπ. Παιδείας ΕΟΠΠΕΠ 120 € | Polis
7 Φεβρουαρίου, από 19:00 έως 22:00
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 9 Φεβρουαρίου 2019 at 09:00

One event on 11 Φεβρουαρίου 2019 at 7:00pm

One event on 16 Φεβρουαρίου 2019 at 15:00

One event on 19 Φεβρουαρίου 2019 at 09:00

ΠΟΛΙΣ Σπουδή, Τέχνη, Ίαση & Τέρψη, Ηράκλειο Αττικής, Αττική, Ελλάδα, + Χάρτης Google

Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Πληροφορικής & χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΣΕΠ ΕΟΠΠΕΠ, Υπουργείου Παιδείας, Τμήματα  35 ή 50 ώρες διδασκαλία με Φυσική Παρουσία Καθηγητή ή και εξ’ αποστάσεως σε Ειδική Ημιεπιδοτούμενη Προσφορά.

Μάθετε περισσότερα »
Πιστοποίηση Πληροφορικής ΑΣΕΠ Υπ. Παιδείας ΕΟΠΠΕΠ 120 € | Polis
9 Φεβρουαρίου, από 09:00 έως 14:00
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 9 Φεβρουαρίου 2019 at 09:00

One event on 11 Φεβρουαρίου 2019 at 9:00am

One event on 16 Φεβρουαρίου 2019 at 15:00

One event on 19 Φεβρουαρίου 2019 at 09:00

ΠΟΛΙΣ Σπουδή, Τέχνη, Ίαση & Τέρψη, Ηράκλειο Αττικής, Αττική, Ελλάδα, + Χάρτης Google

Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Πληροφορικής & χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΣΕΠ ΕΟΠΠΕΠ, Υπουργείου Παιδείας, Τμήματα  35 ή 50 ώρες διδασκαλία με Φυσική Παρουσία Καθηγητή ή και εξ’ αποστάσεως σε Ειδική Ημιεπιδοτούμενη Προσφορά.

Μάθετε περισσότερα »
Πιστοποίηση Πληροφορικής ΑΣΕΠ Υπ. Παιδείας ΕΟΠΠΕΠ 120 € | Polis
11 Φεβρουαρίου, από 19:00 έως 22:00
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 9 Φεβρουαρίου 2019 at 09:00

One event on 11 Φεβρουαρίου 2019 at 7:00pm

One event on 16 Φεβρουαρίου 2019 at 15:00

One event on 19 Φεβρουαρίου 2019 at 09:00

ΠΟΛΙΣ Σπουδή, Τέχνη, Ίαση & Τέρψη, Ηράκλειο Αττικής, Αττική, Ελλάδα, + Χάρτης Google

Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Πληροφορικής & χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΣΕΠ ΕΟΠΠΕΠ, Υπουργείου Παιδείας, Τμήματα  35 ή 50 ώρες διδασκαλία με Φυσική Παρουσία Καθηγητή ή και εξ’ αποστάσεως σε Ειδική Ημιεπιδοτούμενη Προσφορά.

Μάθετε περισσότερα »
Πιστοποίηση Πληροφορικής ΑΣΕΠ Υπ. Παιδείας ΕΟΠΠΕΠ 120 € | Polis
16 Φεβρουαρίου, από 15:00 έως 20:00
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 9 Φεβρουαρίου 2019 at 09:00

One event on 11 Φεβρουαρίου 2019 at 3:00pm

One event on 16 Φεβρουαρίου 2019 at 15:00

One event on 19 Φεβρουαρίου 2019 at 09:00

ΠΟΛΙΣ Σπουδή, Τέχνη, Ίαση & Τέρψη, Ηράκλειο Αττικής, Αττική, Ελλάδα, + Χάρτης Google

Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Πληροφορικής & χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΣΕΠ ΕΟΠΠΕΠ, Υπουργείου Παιδείας, Τμήματα  35 ή 50 ώρες διδασκαλία με Φυσική Παρουσία Καθηγητή ή και εξ’ αποστάσεως σε Ειδική Ημιεπιδοτούμενη Προσφορά.

Μάθετε περισσότερα »
Πιστοποίηση Πληροφορικής ΑΣΕΠ Υπ. Παιδείας ΕΟΠΠΕΠ 120 € | Polis
19 Φεβρουαρίου, από 09:00 έως 14:00
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

One event on 9 Φεβρουαρίου 2019 at 09:00

One event on 11 Φεβρουαρίου 2019 at 9:00am

One event on 16 Φεβρουαρίου 2019 at 15:00

One event on 19 Φεβρουαρίου 2019 at 09:00

ΠΟΛΙΣ Σπουδή, Τέχνη, Ίαση & Τέρψη, Ηράκλειο Αττικής, Αττική, Ελλάδα, + Χάρτης Google

Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Πληροφορικής & χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΣΕΠ ΕΟΠΠΕΠ, Υπουργείου Παιδείας, Τμήματα  35 ή 50 ώρες διδασκαλία με Φυσική Παρουσία Καθηγητή ή και εξ’ αποστάσεως σε Ειδική Ημιεπιδοτούμενη Προσφορά.

Μάθετε περισσότερα »

Send this to a friend