.

Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Ψυχοπαθολογία Εκπαιδευτικό Διαδικτυακό Πρόγραμμα | ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ

Ψυχοπαθολογία

66 ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Διαδικτυακό Μονοετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχοπαθολογίας

Με τον όρο ψυχοπαθολογία αναφερόμαστε όχι μόνο στις ίδιες τις ψυχικές διαταραχές, δηλαδή, στην περιγραφή της εκδήλωσης της παθολογικής συμπεριφοράς, αλλά και στην επιστημονική μελέτη των διαταραχών αυτών ως προς τις πιθανές αιτίες και τα συμπτώματα που εμφανίζουν.

MΕΡΟΣ Α – ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Το πλαίσιο:
Α)ψυχικές πλευρές(σκοπός συνέντευξης)
Β)Υλικοτεχνικές πλευρές(χώρος, επίπλωση)
Β)βασικοί κανόνες(Λόγος)

Ψυχικά προσόντα του επαγγελματία ψυχικής υγείας
Α)διαθεσιμότητα και επαγγελματισμός
Β)Ματαίωση και σαδισμός
Γ)Η σχέση
Ανατομία της συνέντευξης
Α)προκαταρκτικά
Β)ελεύθερη φάση της συνέντευξης
Γ)Κλινική χρησιμότητα της υπόθεσης εργασίας
Δ)Η κλινική ολοκλήρωση της συνέντευξης
Ειδικά θέματα της κλινικής συνέντευξης
A) Διαγνωστική εκτίμηση(DSM-IV.- 5 άξονες)
Άξονας Ι .Κλινικές διαταραχές
Άξονας ΙΙ. Διαταραχές προσωπικότητας και νοητική στέρηση
Άξονας ΙΙΙ. Γενικές ιατρικές καταστάσεις
Άξονας IV. Ψυχοκοινωνικά /Περιβαλλοντικά προβλήματα
Άξονας V. Συνολική εκτίμηση της λειτουργικότητας

Β)Εκτίμηση της ατομικής συμπεριφοράς νόσησης (παραδείγματα ερωτήσεων
Β1)Πλαίσιο διερεύνησης των τρεχόντων προβλημάτων ζωής του ασθενή
Β2) Το πλαίσιο του αναπτυξιακού ιστορικού
Γ)Οι επτά φάσεις και οι τέσσερις συνιστώσες της συνέντευξης
Δ)Oι τρείς λειτουργίες της συνέντευξης:
Δ.1)προσδιορισμός της φύσης του προβλήματος,
Δ.2)ανάπτυξη και διατήρηση της θεραπευτικής σχέσης
Δ.3)ενημέρωση του αρρώστου και εφαρμογή θεραπευτικού σχεδίου.(πιεστικό πρόβλημα, δεκτικότητα για θεραπεια, διαθέσιμες υπηρεσίες για τον ασθενή)
Ε)Τα υπέρ και τα κατά των ανοιχτών και των κλειστών ερωτήσεων(καπλαν 14)
Ζ)Το απόρρητο
Η) Ψυχική υγεία-Ψυχική νόσος

Εξέταση των Ψυχικών λειτουργιών

Α) Πλαίσιο της εξέτασης των ψυχικών λειτουργιών(Σημεία/ συμπτώματα,θετικά,/αρνητικά,μανιακα/καταθλιπτικα, άγχους)
Α1)-Εμφάνιση και συμπεριφορά(Ενδυμασία, περιποίηση, σωματικά χαρακτηριστικά, εκφραστικότητα, επαφή με τα μάτια, κ.α)
Α2)-Ομιλία (ρυθμός, διαταραχές ομιλίας κ.α)
Α3)-Συγκινησιακή κατάσταση(διάθεση ,συναίσθημα, ένταση, απροσφορότητα)
Α4)-Σκέψη(δομή, ροή, θεματικό περιεχόμενο,)
A4.1)Ιδεοληψίες/καταναγκασμοί (επιθετικότητας, τάξης, συμμετρίας, μόλυνσης ,συλλογής. κ.α)
A4.2) παραληρητικές ιδέες (ελέγχου, σωματικές, συσχέτισης, διαβάσματος του μυαλού, εκπομπή, αφαίρεση, τοποθέτηση)
A4.2.1) Μέθοδοι εκμαίευσης παραληρητικών πεποιθήσεων. Πιθανές ερωτήσεις
Α5)-Αντίληψη
5.1)παραισθήσεις
5.2)ψευδαισθήσεις
5.2.1)Η υποκειμενική βεβαιότητα
5.2.2)Η μη επηρεασιμότητα
5.2.3)Η αντικειμενική ανυπαρξία
5.2.4)Ουσιώδης εμπλοκή των ιδιων των ασθενών

Α6)-Αισθητηριακή κατάσταση και διανοητικές λειτουργίες. Δοκιμασίες γνωστικών λειτουργιών(μανος108)
( προσανατολισμός, συγκέντρωση, μνήμη, αφαιρετική ικανότητα, κριτική ικανότητα.ΜΜSE)

ΜΕΡΟΣ Β – ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Α)Διαταραχές της διάθεσης
Α1)-Καταθλιπτικές διαταραχές
Α2)-Διπολικές διαταραχές
Α3)-Διαταραχές της διάθεσης οφειλόμενες σε ιατρική κατάσταση
Α4) -Διαταραχές της διάθεσης οφειλόμενες σε χρήση ουσιών
Α5)-Θεραπευτική αντιμετώπιση

Β)Αγχώδεις διαταραχές
Β1)-Διαταραχή πανικού με αγοραφοβία
Β2-)Φοβίες
Β3)-Ψυχαναγκαστική διαταραχή
Β4)-Διαταραχή μετά από ψυχοτραυματικό στρες
Β5)-Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή
Β6)-Σωματόμορφές διαταραχές(υποχονδρίαση, πόνου, μετατροπής κ.α)

Γ)Σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωτικές καταστάσεις(ενδεικτικά)
Γ1)-Σχιζοφρένεια
Γ2)-παραληρητική διαταραχή
Γ3)-Ψυχωτική διαταραχή οφειλόμενη σε ιατρική κατάσταση
Γ4)-Προκαλούμενη από ουσίες
Γ5)-Θεραπευτική αντιμετώπιση

Δ)Διαταραχή διατροφής
Δ1)-Ψυχογενή ανορεξία
Δ2)-Ψυχογενή Βουλιμία
Δ3)- Θεραπευτική αντιμετώπιση

Ε)Διαταραχές ύπνου

Ζ)Διαταραχές σχετιζόμενες με ουσίες
Ζ1)-Χρήση, κατάχρηση, εξάρτηση
Ζ2)-Το φαινόμενο της τοξίκωσης
Ζ3)-Στερητικά από διαταραχή από ουσίες
Ζ4).-θεραπευτική αντιμετώπιση(προγράμματα απεξάρτησης, υποκατάστασης κ.α)

Η)Σεξουαλικές διαταραχές
Η1)-Το σεξουαλικό ιστορικό
Η2)-Ο κύκλος της σεξουαλικής πράξης
Η3)-Σεξουαλικές δυσλειτουργίες
Η4)-Σεξουαλικές παρεκκλίσεις ή παραφιλίες
Η5)-Διαταραχή της ταυτότητας φύλου
Η6)-Θεραπευτική αντιμετώπιση

Θ)Διαταραχές προσωπικότητας
Θ1)-Γενική περιγραφή των διαταραχών
Θ2)-Διαγνωστικά χαρακτηριστικά κατά DSM-IV(MANOS 403)
Θ3)-Ειδικοί τύποι διαταραχών προσωπικότητας(παρανοειδής,μεθοριακή,αντικοινωνική κ.α)
Θ4)-Θεραπευτική αντιμετώπιση

ΜΕΡΟΣ Γ – ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ
Α)αναπτυξιακές και ψυχικές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας(ενδεικτικά)
Α1)Νοητική στέρηση
Α2)Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
Α3)ΔΕΠ-Υ
Α4)Διαταραχές πρόσληψης τροφής
Α5)Διαταραχές της διάθεσης
Α6)Διαταραχές του άγχους
Β)Ειδικά θέματα ψυχοπαθολογίας παιδιών και εφήβων(ενδεικτικά)
Β1)κακοποίηση και παραμέληση
Β2)Το πένθος κατά την παιδική ηλικία
Β3)-Η παραβατική συμπεριφορά των εφήβων

Γ)Μέθοδοι θεραπείας σε παιδιά και εφηβους
Γ1)Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία
Γ2)Παρεμβάσεις για γονείς και οικογένειες

ΜΕΡΟΣ Δ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Α)- Ψυχολογία της τρίτης ηλικίας. Ο ηλικιωμένος ασθενής.
Β)-Delirium-Ανοικά σύνδρομα
Γ)-Ο αυτοκτονικός ασθενής
Δ)-ψυχο-δερματολογία
Ε)-Ρευματικές παθήσεις και ψυχοπαθολογία
Ζ)Πλαστική χειρουργική. Ψυχολογικές αντιδράσεις και ψυχιατρικά σύνδρομα
Η)Περι-γεννητικες ψυχικές διαταραχές (Επιλόχεια Κατάθλιψη Επιλόχεια ψύχωση “Baby blues” (δυσφορία της λοχείας)κ.α)
Θ)Νευροχειρουργική και ψυχιατρικές διαταραχές(Κ.Ε.Κ)
Ι)Επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων στην ψυχική υγεία. Αναγνώριση και στρατηγικές αντιμετώπισης
Κ)Χρόνιος πόνος
Λ)Το φαινόμενο Placebo
M)Δεοντολογικά ζητήματα στη σχέση ασθενούς-θεραπευτή

ΜΕΡΟΣ Ε – ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Α)Σωματικές θεραπείες
Α1)Φαρμακοθεραπεία
Α1.1)Αγχολυτικά
Α1.2)Αντικαταθλιπτικά
Α1.3)Αντιψυχωτικά
Α1.4)Σταθεροποιητικά συναισθήματος
Α2)Φωτοθεραπεία
Α3)Ηλεκτροσπασμοθεραπεία
Α4)Νευροχειρουργική ψυχιατρικών διαταραχών

Β)Ψυχοθεραπείες(Ενδεικτικά)
Β1)Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία
Β2)Ομαδική ψυχοθεραπεία
Β3).Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία


Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:
Από Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 | 18:0-22:00
Το πρόγραμμα θα διεξάγεται κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα 18:00-22:00.

Ημερομηνίες
16/09/20
30/09/20
07/10/20
21/10/20
04/11/20
18/11/20
02/12/20
16/12/20
13/01/21
27/01/21
10/02/21
24/02/21
10/03/21
24/03/21
14/04/21
12/05/21
26/05/21
09/06/21
23/06/21
14/07/21
28/07/21

Απαραίτητη η κράτηση θέσης.
Δηλώστε την συμμετοχή σας εδώ

Κόστος Εκπαίδευσης: 
135 Ευρώ προκαταβολή
75 Ευρώ μηνιαίως

Τόπος Διεξαγωγής:
Online

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής:
215-5151681, 6936504508 | [email protected] | www.kethesy.gr

 

Newsletter εγγραφή

 


 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
16 Σεπτεμβρίου
Ώρα:
18:00 έως 22:00
Κατηγορίες Εκδήλωσης:
, , ,
Ετικέτες Εκδήλωσης:
Ιστοσελίδα:
https://www.facebook.com/events/712264256261962/

Διοργανωτής

ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ
Τηλέφωνο:
215 5151681, 6936 504508
Email:
Website:
www.kethesy.gr
Δείτε όλες τις εκδηλώσεις

Χώρος Διεξαγωγής

Online
Ελλάδα + Χάρτης Google
Δείτε όλες τις εκδηλώσεις

Send this to a friend