Φυσική Δόμηση

0
151

Η Φυσική Δόμηση περιλαμβάνει μια σειρά από συστήματα και υλικά δόμησης κτιρίων που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αειφορία και βασίζεται περισσότερο στην ανθρώπινη εργασία, παρά στην τεχνολογία και τα βιομηχανικά χημικά υλικά.

Η επίτευξη της βιωσιμότητας πραγματοποιείται δίδοντας έμφαση στην αντοχή και στη χρήση των ελάχιστα επεξεργασμένων ή από την ανακύκλωση προερχόμενων υλικών, που βρίσκονται κοντά στον χώρο εγκατάστασης των δομών, και στην τοποθέτηση αρκετών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Φυσική Δόμηση
Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία υγιεινού περιβάλλοντος διαβίωσης και η διατήρηση της άριστης ποιότητας του εσωτερικού αέρα.Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών εξαρτάται από την τοπική οικολογία, τη γεωλογία το κλίμα, το χαρακτήρα του συγκεκριμένου εργοταξίου, και τις ανάγκες και τις προσωπικότητες των κατασκευαστών και των ιδιοκτητών.

Φυσική Δόμηση
Σημαντικότατο είναι η ανάγκη να μειωθεί η περιβαλλοντική επίπτωση των κτιρίων και των άλλων συστημάτων υποστήριξης, χωρίς να θυσιάζεται η άνεση η αισθητική και η υγεία.

Φυσική Δόμηση
Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση κατά κύριο λόγο, των άφθονα διαθέσιμων φυσικών δομικών υλικών (χώμα, άμμο, νερό, άχυρο, γυαλί, πέτρα, ξύλο κλπ), των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένων υλικών.

Φυσική Δόμηση
Εκτός από τη χρήση των φυσικών δομικών υλικών η έμφαση στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό είναι αυξημένη. Ο προσανατολισμός του κτιρίου, η αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών και η έμφαση στο φυσικό αερισμό, με τον κατάλληλο σωστό σχεδιασμό, ουσιαστικά μειώνει το λειτουργικό κόστος και επηρεάζει θετικά την περιβαλλοντική επίπτωση, δημιουργώντας δομές με ελάχιστο οικολογικό αποτύπωμα.

Φυσική Δόμηση
Η φυσική δόμηση και η ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος βασίζονται επίσης, στην όσο τον δυνατό επιτόπου απόκτηση ενέργειας, επί τόπου συλλογή του νερού, εναλλακτική επεξεργασία λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση του νερού.

Πηγή: Φυσική Δόμηση Κρήτης

Φυσική Δόμηση

Όμορφη Ζωή Άρθρα

Σχολιάστε

No apps configured. Please contact your administrator.

Αφήστε το σχόλιό σας !
Γράψτε το όνομά σας