Γκνάνι Γιόγκα | Η γιόγκα της φιλοσοφικής αναζήτησης

0
135

Της Σμάρως Κοσμάογλου

Tο φιλοσοφικό και πρακτικό σύστημα της Γιόγκα έχει σαν αντικειμενικό σκοπό του την εκπαίδευση του αναζητητή προκειμένου να οδηγηθεί στη ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ-ΘΕΩΣΗ-ΕΝΩΣΗ. Αυτό προϋποθέτει ότι ο κατώτερος εαυτός, ο Νους πρέπει να ενωθεί μέσω της υπερσυνείδησής του με τον ανώτερο εαυτό, τον Ψυχοπνευματικό.

Ο Νους του ανθρώπου είναι το καταλληλότερο για αυτόν εργαλείο ώστε μέσω αυτού να αντιληφθεί τον Αόρατο Κόσμο, τους Εσωτερικούς Νόμους και την αιώνια ύπαρξη πέραν της τρισδιάστατης υλικής πραγματικότητας την οποία αντιλαμβάνεται δια των πέντε αισθήσεων.

Το κλειδί για την γνώση της Αλήθειας το διαθέτει ο Νους, ο οποίος λειτουργεί σε τρία βασικά επίπεδα, την συνείδηση, την υποσυνείδηση και την υπερσυνείδηση.

1. Με την συνείδηση (= εγρήγορση) μαθαίνουμε τα γεγονότα του φυσικού μας κόσμου. Η συνείδηση συλλέγει γνώσεις, εμπειρίες, εντυπώσεις δια των πέντε αισθήσεων από την γύρω φύση και με τις εσωτερικές της νόησης αντιδράσεις, τις ταξινομεί στο μνημονικό μας αρχείο. Προς τούτο, ο άνθρωπος εκπαιδεύεται από τη γέννηση του στα πλαίσια επάλληλων κοινωνικών σχηματισμών όπως είναι η οικογένεια, το εκπαιδευτικό σύστημα, η πολιτιστική παράδοση, κλπ.

2. Η υποσυνείδηση είναι κατάσταση συνειδητότητας η οποία εκδηλώνεται όταν βρισκόμαστε στην φυσική ή τεχνητή ύπνωση. Σε αυτή την κατάσταση του Νου τίποτα το αξιόλογο δεν συμβαίνει. Χρησιμοποιούμε την τεχνητή ύπνωση για θεραπευτικούς κυρίως σκοπούς, καθώς και για ξεκούραση και ανανέωση του ανθρώπινου οργανισμού. Το υποσυνείδητο είναι υπεύθυνο για όλες τις εσωτερικές διεργασίες του σώματος και διακρατεί υπό την ευθύνη του την υγεία και την ακμαιότητα του ανθρώπου. Διαθέτει τεράστιους και άγνωστους σε μας μηχανισμούς. Επικοινωνεί με το αιθερικό μας σώμα και ρυθμίζει την επικοινωνία και συνεργασία των δύο σωμάτων μας, φυσικού και αιθερικού. Επίσης, εδώ υπάγονται τα ένστικτα του ανθρώπου. Για αυτό το λόγο διαθέτει τεράστια εμπειρία και γνώση.

3. Η υπερσυνείδηση επικοινωνεί με ανώτερες δονήσεις, δηλαδή κραδασμούς ανώτερης ύλης, όπου σχηματίζονται τα ΑΙΤΙΑ των φυσικών φαινομένων. Διαθέτει εκατόν τρεις (103) υπεραισθήσεις εντελώς διαφορετικές από τις γνωστές αισθήσεις της συνειδητής μας υπόστασης. Η υπερσυνείδηση κατορθώνει να προσπελάσει τα υπεραισθητά. Απομακρύνεται από τον κόσμο της μορφής και εισέρχεται στην υπερβατική εκείνη περιοχή όπου ενώνεται με τα ΑΙΤΙΑ των φαινομένων και ταυτόχρονα αποκτά σοφία μοναδική από αυτόν τον κόσμο της τελειότητας.  Όταν δραστηριοποιηθεί αυτή η τρίτη πτυχή του νου, ο άνθρωπος μεταμορφώνεται, γίνεται σοφός, γίνεται δίκαιος, θεοσεβής, φιλάνθρωπος, γεμάτος αγάπη και καλοσύνη για όλα τα όντα. Αποκτά λες τις ιδιότητες του τέλειου ανθρώπου. Αυτό το γεγονός της μεταμόρφωσης του ανθρώπου αποτελεί ένα μεγάλο μυστήριο της φύσης του που οδηγεί στη επίτευξη του σκοπού της ύπαρξης του ως πνευματικού όντος.

Η γιόγκα διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις βασικές μεθόδους δια των οποίων ο άνθρωπος μπορεί να κινητοποιήσει την υπερσυνείδηση του. Αυτές είναι η Κάρμα Γιόγκα, η Μπάκτι Γιόγκα, η Γκνάνι Γιόγκα και η Ράτζα Γιόγκα.

Αναλυτικότερα:

Α) ΚΑΡΜΑ ΓΙΟΓΚΑ: Η Γιόγκα της εργασίας

Ασχολείται με την αιτία και το αποτέλεσμα των φαινομένων. Ο ασκούμενος σε αυτή τη Γιόγκα μαθαίνει να ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ. Να προλαβαίνει την κακή σκέψη που θα σχηματίσει την κακή πράξη. Είμαστε ότι σπείραμε και θα γίνουμε ότι σπείρουμε.  Αυτό διδάσκει ο Νόμος της Ανταποδοτικής Δικαιοσύνης (Κάρμα). Στην Κάρμα Γιόγκα ο μαθητής μαθαίνει ότι κάθε δυστυχία οφείλεται στην προσκόλληση. Για τον λόγο αυτό, ο Κάρμα γιόγκι επιδίδεται στην εργασία χάρη της εργασίας χωρίς να αποβλέπει στον καρπό, στην ανταμοιβή από αυτήν.

Β) ΜΠΑΚΤΙ ΓΙΟΓΚΑ: Η γιόγκα της Λατρείας και της Αγάπης

Με αυτήν, η κατάλληλη προς τούτο ψυχοσύνθεση του ανθρώπου, οδηγείται, μέσα από την συγκινησιακή κατάσταση της λατρείας του Θείου, στην Πραγμάτωση. Οι Μπάκτι γιόγκι αφιερώνουν ολοκληρωτικά τον εαυτό τους στον Θεό και δεν ζητούν τίποτα άλλο στη ζωή τους παρά την ένωση με το αιώνιο και αδιαφοροποίητο ΕΝΑ. Διακατέχονται από αστείρευτη αγάπη για όλη την Δημιουργία. Ζουν ενωμένοι με τον Θεό μέσα τους και δεν τους απασχολούν, ούτε τους ελκύουν τα ανθρώπινα ενδιαφέροντα. Είναι τα ευλογημένα παιδιά του ΦΩΤΟΣ, πλήρως αποστασιοποιημένα από την υλική μέριμνα.

Γ) ΡΑΤΖΑ ΓΙΟΓΚΑ: Η Βασιλική Τέχνη

Είναι ο δρόμος προς την αυτοκυριαρχία που κατέχει τον απόλυτο έλεγχο του νου και τον κατευθύνει προς την υπερσυνειδησία με μέθοδο και με σύστημα «επιστημονικό». Ο Ράτζα γιόγκι ενώ ζει και δρα μέσα στην κοινωνία και μέσα στη ζωή μαθαίνει να εκτελεί την γιόγκα με επιτυχία. Ο νους του είναι τόσο γυμνασμένος ώστε ελέγχει απόλυτα όλους τους ερεθισμούς της ύλης (αισθήσεων) όπως και τους ερεθισμούς των ενστίκτων που αναβλύζουν εκ των έσω. Αφού γίνει κυρίαρχος του νου του, τον κατευθύνει σε ένα μόνο στόχο (στοχασμός), σε μια μόνο σκέψη, την οποία τελικά και αυτή την διαλύει και συνδέεται με την ουσία του σημείου συγκέντρωσης και τότε ομοιοδονείται νους και στόχος και αλληλοαναγνωρίζονται. Μετά από αυτή την νοητική ταύτιση, ο νους ανέρχεται στην υπερσυνείδηση και παρατηρεί έναν διαφορετικό κόσμο από αυτόν που γνώριζε. Ο νους τότε αντιλαμβάνεται την έννοια της αιωνιότητας γιατί ζει μέσα σε αυτή και βιώνει την απόλυτη μακαριότητα. Βιώνει την ΕΝΩΣΗ – ΘΕΩΣΗ (ΣΑΜΑΝΤΙ).

Η Ράτζα γιόγκα κωδικοποιήθηκε από τον σοφό Πατάνζαλι που την παρουσίασε σε Σούτρες και αποτελούν πλέον μια πανανθρώπινη κληρονομιά. Ο μαθητής της Ράτζα πρέπει να είναι προετοιμασμένος, να έχει έφεση και απόφαση να εισέλθει στην τελειότητα. Χρειάζεται οπωσδήποτε καθοδήγηση από ένα αληθινό Δάσκαλο.

Δ) ΓΚΝΑΝΙ Ή ΤΖΝΑΝΙ Ή ΓΚΝΑΝΑ ΓΙΟΓΚΑ:  Η γιόγκα της γνώσης

Η Γκνάνι γιόγκα ασχολείται με την ανεύρεση της εσωτερικής γνώσης και ουδεμία σχέση έχει με την γνώση την εξωτερική, αυτήν δηλαδή που προσλαμβάνουμε από το εκπαιδευτικό σύστημα και τις λοιπές πηγές πληροφόρησης. Η γιόγκα αυτή αφορά ώριμες και εξελιγμένες ψυχές οι οποίες, με όπλο την παλαιότητα της ψυχής τους, εύκολα διακρίνουν το Καλό από το Κακό, το πρόσκαιρο από το αιώνιο.

Η Γκνάνι γιόγκα διδάσκει ότι ο άνθρωπος παραμένει δυστυχής και κατηφής διότι βρίσκεται μακριά από την Αλήθεια. Τα πάντα σύμφωνα με την Γκνάνι γιόγκα είναι μια ψευδαίσθηση, μια «μάγια». Είναι μια ψεύτικη εικόνα, μια αποτυχημένη αναπαράσταση, ένα ανάτυπο που δεν έχει καμία σχέση με το Πρωτότυπο. Όλα όσα βλέπουμε, ακούμε, αισθανόμαστε είναι ανύπαρκτες καταστάσεις. Αντίθετα, ό,τι δεν βλέπουμε, δεν ακούμε είναι η πραγματικότητα, η αλήθεια.

Ζούμε σε αυτόν τον κόσμο που έχει Όνομα και Μορφή, που όμως στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Γιατί το Όνομα και η Μορφή μας σχηματίζουν την «μάγια», την ψευδαίσθηση την πλάνη που οφείλεται στην άγνοια. Τι είναι Όνομα και Μορφή;  Ας δούμε ένα παράδειγμα. Βλέπουμε τη θάλασσα που είναι ήρεμη. Ξαφνικά φουρτουνιάζει και δημιουργούνται τεράστια κύματα, πολλά και αγριεμένα. Λέμε ότι εκδηλώθηκε φουρτούνα και η θάλασσα έχει μεγάλα κύματα. Δίνουμε όνομα και μορφή στο φαινόμενο. Μόλις κοπάσει η φουρτούνα χάνονται το όνομα και η μορφή, η θάλασσα γίνεται πάλι γαλήνια και ήρεμη. Δεν υπάρχει ούτε ίχνος από κύμα, αντάρα και ταραχή. Όλα έγιναν πάλι θάλασσα δεν ξεχωρίζει τίποτα. Όλα επανέρχονται στο Ενιαίο Ένα.

Σύμφωνα με την Γκνάνι, ό,τι γεννιέται πεθαίνει και διαλύεται. Ό,τι ανυψώνεται καταβυθίζεται, ό,τι αυξάνεται μειώνεται, ό,τι δίνει χαρά πονάει κ.ο.κ.. Γιατί όλα είναι «μάγια».

Πού κρύβεται η Αλήθεια; Υπάρχει κάτι σταθερό και αναλλοίωτο και αιώνιο. Με ποιο τρόπο το βρίσκει κανείς; Ας δούμε τι απαντούν τα παλιά βιβλία. Κάποτε στον άχρονο χρόνο, ήταν πλημμυρισμένη η Δημιουργία από ένα περίεργο «υλικό» που λέγεται «ακάσα», η οποία κοιμόταν ατάραχη και γαλήνια. Αιφνίδια μέσα από την απόλυτη γαλήνη και αταραξία άρχισε μια αναταραχή, εκδηλώθηκε ένας παφλασμός. Ένας παφλασμός φοβερός, συγκλονιστικός. Μέσα από αυτόν άρχισαν να σχηματίζονται ήλιοι, πλανήτες, αστερισμοί, γαλαξίες, νεφελώματα κ.α.. Εκδηλώθηκε η Μορφή με το Όνομα.

Ποιο ήταν το δυναμικό που ανάγκασε την «ακάσα» να ταραχθεί και να παρουσιαστεί η Μορφή από την αμορφία; Η «πράνα». Η ενέργεια. Ποιος όμως έκανε την «ακάσα» και ποιος ξύπνησε την «πράνα»; Απαντά η Γκνάνι: Ο Κοσμικός Νους. Γέννησε ο νους μια σκέψη. Η σκέψη γέννησε την «ακάσα» και την «πράνα». Ο κοσμικός ή καλύτερα ο Παγκόσμιος νους αποτελεί την έκφραση της Ουσίας, της Θείας Ουσίας ή αλλιώς του Θείου Όντος. Όλα όσα έγιναν από την επίδραση της «πράνα» επί της «ακάσα» αποτελούν την Δημιουργία. Και εμείς βρισκόμαστε μέσα στην Δημιουργία. Όμως ό,τι πλάθεται – διαλύεται, ό,τι σχηματίζεται – αποσχηματίζεται. Άρα, και ο άνθρωπος, αφού σχηματίστηκε από την ίδια αιτία όπως όλα τα άλλα και αυτός θα διαλυθεί.

Μας αποκαλύπτει λοιπόν η Γκνάνι πώς ΟΧΙ, ο άνθρωπος δεν είναι φθαρτός παρά μόνο ως προς το εξωτερικό του «ένδυμα», δηλαδή το σώμα του. Διότι, ο άνθρωπος αποτελείται εσωτερικά από Ουσία, από την ίδια εκείνη αρχική Ουσία του Κοσμικού Νου αφού είναι εκπόρευση του. Διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι το μεταβαλλόμενο εάν δεν υπάρχει κάτι το αμετάβλητο.  Η Γκνάνι γιόγκα μας εκπαιδεύει να αναπτύξουμε την ΔΙΑΚΡΙΣΗ ώστε να διαχωρίσουμε το μεταβαλλόμενο από το αμετάβλητο.

Το αμετάβλητο, το ακίνητο είναι όπως η σταθερή οθόνη πάνω στην οποία πέφτει ο προβολέας και σχηματίζονται οι εικόνες, οι εναλλασσόμενες αποτυπώσεις. Αν προς στιγμή απομακρύνουμε την σταθερή οθόνη, όλα χάνονται τίποτα δεν υπάρχει. Αυτή η σταθερή οθόνη της όλης Δημιουργίας είναι η ίδια η Ψυχή, το αθάνατο, το αιώνιο και το αμετάβλητο κομμάτι, αυτό το οποίο ποτέ δεν γεννήθηκε και αρά ποτέ δεν πεθαίνει. Ο νους και το σώμα δεν είναι παρά εκδηλώσεις της ψυχής. Όλα σχηματίζονται και αποσχηματίζονται από την ψυχή. Τίποτα δεν υπάρχει και δεν έγινε χωρίς την ψυχή παρά χάριν της ψυχής.

Όμως τι είναι η ψυχή; Είναι ο αθάνατος Εαυτός, ο αιώνιος, ο άφθαρτος, ο τέλειος. Είναι ο ίδιος ο Θεός, μια ακτίνα του ίδιου του Θεού. Όλοι εμείς συναποτελούμε το ΘΕΟ και αποτελούμε ο καθένας μας μια υπόσταση Του, μια εκδήλωση Του. Σκοπός του Γκνάνι γιόγκι είναι δια της Εσωτερικής Γνώσης και με τον διαλογισμό να καταφέρει ο άνθρωπος να μη διαχωρίζει το επί μέρους από το ΟΛΟΝ, να απομακρυνθεί από το ειδικό και να ενωθεί με το γενικό με το ΕΝΑ και μόνο ΕΝΑ. Η αγνωσία είναι που κάνει τον άνθρωπο να διαχωρίζει τον Δημιουργό από το δημιούργημα Του, την κόλαση από τον παράδεισο, το καλό από το κακό.

Η γνώση ενώνει, η αγνωσία χωρίζει. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να διακρίνουμε δηλαδή να βρίσκουμε την Αλήθεια. Η αλήθεια πρεσβεύει ότι όλα είναι μέσα στο ΕΝΑ. «Μέσα σου είναι ο Θεός» και μέσα σε κάθε ον βρίσκεται ο Θεός. Μέσα στο φυτό, στο ζώο, μέσα στον εχθρό σου, μέσα στον σύντροφο σου, μέσα στο παιδί σου. Παντού!!!

Μόνο με την Διάκριση ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον Ένα και μοναδικό Θεό.  Χωρίς την διάκριση είναι άπιστος και υλιστής.  Η πίστη και η πνευματικότητα αρχίζει από την στιγμή που ο άνθρωπος διακρίνει και βιώνει την αλήθεια.

Μόνο με την γνώση ο άνθρωπος γίνεται άφοβος και ελεύθερος.  Τότε, κάθε αυταπάτη σταματάει, κάθε φόβος σβήνει.  Εξαφανίζεται ο θάνατος και μαζί η γέννηση. Ο πόνος και η χαρά.  Όλα μεταμορφώνονται σε μια ενιαία υπέρ-Ύπαρξη.  Αυτή την ύπαρξη την αποκαλούμε πολυαγαπημένο Θεό. Αυτό καλείται ο Γκνάνι γιόγκι να συνειδητοποιήσει.

Μια παλιά περσική ιστορία μας λέει: Κάποτε ένας θαυμαστής χτύπησε την πόρτα του ινδάλματος του. Τον ρώτησε «ποιος είναι;» απάντησε «είμαι εγώ». Αλλά δεν πήρε απάντηση.  Ήρθε ξανά την επομένη και ξαναχτύπησε. Τον ρώτησε «ποιος είναι;» και απάντησε «είμαι εγώ», η πόρτα παρέμεινε κλειστή. Την επομένη όταν ξαναρωτήθηκε «ποιος είναι;» τότε απάντησε «είμαι ο εαυτός σου αγαπημένη μου» και η πόρτα άνοιξε. Αυτή είναι η σχέση ανάμεσα σε μας και στον Θεό. Εκείνος βρίσκεται μέσα στα πάντα, εκείνος είναι τα πάντα. Ζούμε αιώνια μέσα Του, ποτέ δεν φύγαμε από Αυτόν.

Η ψυχή του Γκνάνι Γιόγκι αναζητά να βρεθεί πέρα από τις αντιθέσεις της ζωής, πικρό-γλυκό, ευτυχία-δυστυχία, καλό-κακό κ.ο.κ,. και να μπει μέσα στην καρδιά, στον πυρήνα του ίδιου του Θεϊκού Όντος. Θέλει την Πραγμάτωση, θέλει να γίνει ένα με το ίδιο το Θείο Όν. Έτσι λειτουργεί ο φιλόσοφος. Για αυτούς ο Θεός δεν είναι ο Πατέρας ή η Μητέρα, ο Προστάτης ή ο Δημιουργός του Σύμπαντος. Για αυτόν ο Θεός είναι η ψυχή της ψυχής του. Είναι ο ίδιος ο Εαυτός του, είναι τα πάντα.

Οτιδήποτε είναι μέσα του θνητό, ψεύτικο, διαλύεται από την γνώση της Φιλοσοφίας-Αλήθειας και το μόνο που μένει είναι ο Θεός. Αυτός ο Θεός είναι το ΑΙΩΝΙΟ, το ΑΠΕΙΡΟ, το ΜΟΝΑΔΙΚΟ και κατοικεί μέσα μας.

Η Γκνάνι Γιόγκα μας διδάσκει αυτό που είπε ο Μέγας Διδάσκαλος, ο Χριστός: «Γιατί απορείτε;  Είστε αδελφοί μου.  Είστε ΥΙΟΙ του Πατρός και ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε, όσα έκανα εγώ και ακόμα περισσότερα…». Αυτά διδάσκει η Γκνάνι Γιόγκα.  Υπενθυμίζει στον άνθρωπο ότι στην πραγματικότητα είναι Θείος και αιώνιος, ότι αποτελείται από καθαρή Ουσία και ότι ποτέ δεν υπήρξε θνητός και πρόσκαιρος. Ακόμα ότι όλοι μας, από το ταπεινότερο σκουλήκι ως το υψηλότερα φτασμένο ον, όλα και όλοι είμαστε και συναποτελούμε το Θείο Ον. Πρόκειται για την υψηλή φιλοσοφική αναζήτηση που οδηγεί τον άνθρωπο στην Τελείωση και αυτοπραγμάτωση.

Σμάρω Κοσμάογλου
Δασκάλα Γιόγκα, Ομακοείο Αθηνών

Σχολιάστε

No apps configured. Please contact your administrator.
Αφήστε το σχόλιό σας !
Γράψτε το όνομά σας