σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Φυσιολογίας και της Παθολογικής Φυσιολογίας σε κάθε νόσο και πάθηση ο στόχος των Αυτοθεραπευτικών-Ομοιοστατικών Μηχανισμών του σώματος είναι η αποκατάσταση της Φυσικής Οικονομίας και του Εσωτερικού Περιβάλλοντος στην πάσχουσα περιοχή του σώματος και σε ολόκληρο τον Οργανισμό.

Η Λογική της οιασδήποτε ολιστικής θεραπείας πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των αιτιολογικών παραγόντων της νόσου ή πάθησης με την κατάλληλη παρέμβαση στους αυτοθεραπευτικούς μηχανισμούς του σώματος μετά από κατάλληλη αξιολόγηση της πάσχουσας περιοχής, αλλά και όλου του σώματος, όπως και όλων των νοητικών και λοιπών ψυχοσωματικών διαδικασιών.

Η Ομοιοπαθητική ακολουθεί πιστά αυτές τις βασικές αρχές της Φυσιολογίας και της Παθολογικής Φυσιολογίας. Η θεραπευτική προσέγγιση της Ομοιοπαθητικής είναι πάντοτε πληροφορική, δηλαδή το ομοιοπαθητικό φάρμακο δίνει πληροφορία, γνωστικό υλικό, που ενισχύει, κατευθύνει και διδάσκει, τον Αμυντικό Μηχανισμό, ο οποίος είναι το Εργαλείο με το οποίο συντονίζονται και συντελούνται όλοι οι Ομοιοστατικοί και Αυτοθεραπευτικοί Μηχανισμοί.

Όπως, βέβαια, πρεπει να συμβαίνει σε κάθε θεραπευτική Επιστήμη, η Ομοιοπαθητική ανανεώνεται συνεχώς αφομοιώνοντας τη σύγχρονη γνώση μέσα στο δικό της πάντοτε πλαίσιο ανάλυσης- κατανόησης των φαινομένων και θεραπευτικών εφαρμογών με βάση την αρχή του «Ομοίου».

Οι βασικές αρχές της Ομοιοπαθητικής είναι:

O Νόμος των ομοίων (Similars):

Όταν διαπιστώνεται ότι τα προβλήματα υγείας από τά οποία πάσχει ο ασθενής ταιριάζουν, είναι «όμοια», με την φαρμακολογική δράση ενός ομοιοπαθητικού φαρμάκου, τότε ταυτοποιείται το εν λόγω φάρμακο ως το «όμοιο» και χορηγείται κατάλληλα αραιωμένο και δυναμοποιημένο στον ασθενή για να τον θεραπεύσει.

Νόμος της ολότητας (Totality):

Η ολότητα, το μοντέλο ενός ενιαίου και ενοποιημένου συστήματος, όπου το όλον καθορίζει το μέρος, αλλά και το μέρος ελέγχει το όλον, αποτελεί για την Ομοιοπαθητική όχι μόνον ένα ιδεώδες αλλά τον θεμελιωδέστερο νόμο. Πραγματική θεραπεία δεν είναι δυνατόν να γίνει εάν, άμεσα ή έμμεσα, μέσα από μια ή περισσότερες θεραπευτικές φάσεις, δεν επιδιώκεται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η υγεία του «όλου», δηλαδή ολοκλήρου του οργανισμού. Χωρίς να παραγνωρίζεται η όποια θεραπευτική αποκαθιστά την υγεία και την ισορροπία σε ένα τμήμα ή όργανο, εντούτοις ο σχεδιασμός και η θεραπευτική στρατηγική πρέπει να έχουν σαν γνώμονα το «όλον», ιεραρχώντας, όμως, πάντοτε τις οργανικές ανάγκες, τη σοβαρότητα μιας εντοπισμένης παθολογίας, τον βαθμό καταπόνησης και τοξίνωσης του οργανισμού του ασθενούς, ακόμη και τις περιβαλλοντικές του συνθήκες και τις καθημερινές βιοτικές του ανάγκες.

Η έννοια της ολότητας επιτρέπει μια πιο ξεκάθαρη διευκρίνιση της σημασίας του περιβάλλοντος, φυσικού και κοινωνικού, για τον ασθενή και οδηγεί ευκολότερα στην υιοθέτηση ενός πλέον υγιεινού τρόπου ζωή: πιο σωστής διατροφής, περισσότερης άσκησης και επαφής με τη φύση αλλά και στην αφομοίωση θετικών πρότυπων σκέψης και συμπεριφοράς. Όχι μόνον ο Ιπποκράτης, αλλά και ο Hahnemann και οι διάδοχοι του καθιέρωσαν τον υγιεινό τρόπο ζωής σαν απαραίτητη προϋπόθεση για πραγματική θεραπεία και όχι άπλα σαν ένα ευχολόγιο, θεμελιώνοντας ουσιαστικά την οικολογική ιατρική και την κοινωνική ιατρική σαν ένα «φάρμακο», που δεν μπορεί να λείπει από οποιαδήποτε θεραπευτική.

Νόμος της εξατομίκευσης:

Η ίδια η προσέγγιση της Ομοιοπαθητικής όπως περιγράφηκε συνοπτικά μέχρι τώρα, δείχνει ότι οι ανάγκες υγείας ενός ανθρώπου διαφέρουν σημαντικά από οποιουδήποτε άλλου ασθενή, ο οποίος πάσχει από την ίδια διαταραχή,,νόσο ή πάθηση. Δεν μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν την ίδια ισορροπία νου-συγκινήοεων-σώματος, δεν μπορεί να έχουν το ίδιο ατομικό αναμνηστικό, δεν μπορεί να έχουν την ίδια παθογενετική αλυσίδα ακόμη και μέσα σε αυτά τα ίδια τα φυσιολογικά φαινόμενα του οργανισμού. Γι’ αυτούς τους λόγους, η προσέγγιση της ομοιοθεραπευτικής είναι πάντοτε εξατομικευμένη.

Μέσα από την έννοια της εξατομίκευσης, ιδιαίτερα, αναφύεται η ανάγκη προσδιορισμού των εγγενών, των σύμφυτων εκείνων, δομικών, στοιχείων του κάθε ανθρώπου, που προσδιορίζουν τον δικό του, τον ξεχωριστό τρόπο, με τον οποίο ο δικός του οργανισμός, το δικό του «όλον» επηρεάζει και χρωματίζει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται μια οποιαδήποτε παθολογία μέσα του. Η ιδιοσυγκρασία ενός ατόμου σκιαγραφείται μέσα από το ομοιοπαθητικό ιστορικό, με στοιχεία τα οποία αυθόρμητα και ανεπηρέαστα δίνει ο ασθενής για τον εαυτό του.

Νόμος των ελάχιστων δόσεων (μικροδόσεων):

Η αναγκαιότητα και ταυτόχρονα επάρκεια των μικροδόσεων απορρέει από τη συνθήκη «ομοιότητας», που είναι ποιοτική, χωρίς κάποια ποσοτική συσχέτιση. Η εφαρμογή των μικροδόσεων, πέραν της ασφάλειας της, ενθαρρύνθηκε ιδιαίτερα από την κλινική επιβεβαίωση ότι όσο περισσότερο αραιωνόταν και, παράλληλα, δυναμοποιούνταν με κρούσεις μια φαρμακολογικά δραστικη ουσία, τόσο πιο ισχυρή γινόταν η φαρμακευτική της δράση, ένα στοιχείο ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τη σύγχρονη φαρμακοδυναμική.

Νόμοι του Hering:

Οι Νόμοι αυτοί, γνωστοί και σαν Νόμοι Κατεύθυνσης των συμπτωμάτων προσδιορίζουν με σαφήνεια ότι πραγματική βελτίωση της κατάστασης υγείας ενός ασθενούς υπάρχει όταν το κέντρο βάρους της Παθολογίας τού οργανισμού:

  1. μετακινείται από ένα εξωτερικό όργανο σε ένα επιφανειακό, μέσα στο ίδιο ή και σε διαφορετικά οργανικά συστήματα
  2. μετακινείται από ένα σημαντικό όργανο σε ένα λιγότερο σημαντικό
  3. μετακινείται από ανώτερα μέρη του σώματος σε κατωτέρα
  4. μετακινείται από την πρόσθια στην οπίσθια επιφάνεια του σώματος
  5. μετακινείται αντίστροφα προς τη φορά που είχε μέχρι τώρα
Δρ Τάσος Βαρθολομαίος

Σχολιάστε

No apps configured. Please contact your administrator.

Αφήστε το σχόλιό σας !
Γράψτε το όνομά σας