Η πολυδιαστατική θεραπεία σημαίνει ότι θεραπεύετε κάτι περισσότερο από τη φυσική διάσταση. Υπάρχουν δύο μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση της πολυδιαστατικής θεραπείας. Το ένα ονομάζεται Μοντέλο των Τεσσάρων Σωμάτων και το άλλο είναι το Μοντέλο των Επτά Σωμάτων. Και τα δύο αυτά μοντέλα αναφέρονται στην ίδια εμπειρία ή πραγματικότητα, αλλά αναλύουν την εμπειρία σε λιγότερα ή περισσότερα μέρη ανάλογα με το μοντέλο.

 

Η πυκνότερη διάσταση στο Μοντέλο των Τεσσάρων Σωμάτων είναι η φυσική διάσταση. Αυτό αναφέρεται στο φυσικό σώμα και συνεπάγεται επίσης ένα φυσικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί αυτό το φυσικό σώμα. Η επόμενη διάσταση είναι η αιθερική. Η αιθερική διάσταση περιλαμβάνει το επίπεδο prana, chi ή βιοενέργειας. Όταν κάποιος μιλά για μεσημβρινούς, τσάκρα ή ενεργειακό σώμα βελονισμού, αναφέρεται σε δομές στην αιθερική διάσταση. Το επόμενο επίπεδο είναι η αστρική διάσταση. Η αστρική διάσταση ή το αστρικό σώμα αποτελείται από το συναισθηματικό σώμα και το διανοητικό σώμα. Εδώ, τα αποτελέσματα του αστρικού σώματος βιώνονται όταν κάποιος έχει συγκεκριμένες σκέψεις και / ή συναισθήματα.

Η τελική διάσταση μετά το αστρικό ονομάζεται Εγώ με κεφαλαίο Ε. Αυτό δεν αφορά στο γνωστό Φροϋδικό εγώ που αναφέρεται περισσότερο στην προσωπικότητα. Η αστρική διάσταση ενός ατόμου ταιριάζει περισσότερο με το εγώ που περιέγραψε ο Φρόυντ. Αντίθετα, το Εγώ στο Μοντέλο των Τεσσάρων Σωμάτων αντιστοιχεί περισσότερο στον Ανώτερο Εαυτό. Αυτή είναι η παρουσία “ΕΓΩ ΕΙΜΙ” ή ο Θεϊκός σας εαυτός.

Το Μοντέλο των Επτά Σωμάτων απλώς επεκτείνει ορισμένα σώματα ή διαστάσεις του Μοντέλου των Τεσσάρων Σωμάτων σε επιμέρους ξεχωριστές διαστάσεις. Το Μοντέλο των Επτά Σωμάτων διατηρεί τη φυσική διάσταση και την αιθερική διάσταση αλλά επεκτείνει την αστρική διάσταση και τη διάσταση Εγώ. Η αστρική διάσταση χωρίζεται στη συναισθηματική και τη διανοητική διάσταση. Το Εγώ χωρίζεται σε τρεις διαστάσεις: την Αιτιατή, την Πνευματική και τη Θεϊκή διάσταση.

Η αιτιατή διάσταση ονομάζεται και καρμική διάσταση. Αυτό το λεπτό σώμα στεγάζει τους καρμικούς σπόρους και τις τάσεις σας. Περιέχει επίσης τα πρότυπα ή τα σχέδια για όλα τα σώματα των κατώτερων διαστάσεων. Η πνευματική διάσταση είναι ακόμη πιο λεπτοφυής και θεμελιώδης σε σύγκριση με την αιτιατή διάσταση. Η πνευματική διάσταση μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως το επίπεδο ψυχής ενός ατόμου.

Η θεϊκή διάσταση είναι η υψηλότερη διάσταση και ενοποιείται με την Πηγή ή τη Θεότητα. Η θεϊκή διάσταση είναι μη-δυϊστική συνείδηση ​​και επομένως δεν έχει πολικότητα ή δυαδικότητα. Κάθε διάσταση κάτω από τη θεϊκή βρίσκεται σε δυαδικότητα ή πολικότητα στο Μοντέλο των Επτά Σωμάτων. Υπάρχει και φως αλλά και σκοτάδι σε αυτές τις διαστάσεις κάτω από τη θεϊκή διάσταση. Τόσο η ενέργεια όσο και η συνείδηση ​​διαπερνούν όλες αυτές τις διαφορετικές διαστάσεις.

Επιστημονικός Υλισμός

Η πολυδιαστατική θεραπεία λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις διαφορετικές διαστάσεις ενός ατόμου, ενός τόπου, ενός ζώου ή ενός αντικειμένου. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το τρέχον επιστημονικό μοντέλο που βασίζει την πραγματικότητα ουσιαστικά στη φυσική διάσταση. Αυτό που εμφανίζεται στη φυσική διάσταση είναι αυτό που είναι πραγματικό και φαινόμενα όπως οι σκέψεις ή τα συναισθήματα δημιουργούνται ουσιαστικά από τη φυσική διάσταση. Αυτό το μοντέλο, όπου η φυσική διάσταση είναι πρωταρχική, αναφέρεται ως επιστημονικός υλισμός.

Σύμφωνα με τον επιστημονικό υλισμό, για παράδειγμα, εάν ένα άτομο δεν είχε πλέον εγκέφαλο ή φυσικό σώμα, η συνείδηση ​​και οι σκέψεις και τα συναισθήματά του δεν θα υπήρχαν πλέον. Σε αυτό το μοντέλο, αυτές οι διαδικασίες είναι αποτελέσματα του φυσικού σώματος. Οι θεραπευτικές μέθοδοι που βασίζονται στον επιστημονικό υλισμό θεωρούν ότι η πρωταρχική σημασία στη θεραπεία είναι να παρατηρήσουμε κάτι που αλλάζει στη φυσική διάσταση. Σε αυτό το μοντέλο, οι άνθρωποι έχουν την τάση να επικεντρώνονται στη φυσική διάσταση επειδή οι περισσότερες γνώσεις και τα μαθήματα της ανθρωπότητας συμβαίνουν στο φυσικό πεδίο. Η συνείδηση ​​των ανθρώπων επί του παρόντος είναι εστιασμένη στη φυσική διάσταση.

Ένα πολυδιάστατο μοντέλο θεραπείας επιτρέπει να συμβεί μια αλλαγή σε όλες τις διαστάσεις. Για παράδειγμα, πολλές φορές υπάρχει η αίσθηση ότι μια θεραπεία είναι επιτυχής μόνο όταν υπάρχει μια αλλαγή αισθητή στη φυσική διάσταση. Ωστόσο, μια αλλαγή σε μια από τις άλλες διαστάσεις (Αιθερική, Συναισθηματική, Ψυχική, Αιτιατή, Πνευματική ή Θεϊκή) ίσως να επιφέρει άμεση αλλαγή στη φυσική διάσταση, ίσως και όχι. Έχει γίνει τότε θεραπεία;

Εδώ είναι όπου οι θεραπευτές και οι πελάτες χάνονται, γιατί εστιάζουν στα αποτελέσματα της θεραπείας, αντί απλώς να κάνουν τη θεραπεία, επιτρέποντας σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα να εκδηλωθεί όπως χρειάζεται και σε όποια διάσταση χρειάζεται. Σε μερικές περιπτώσεις, ένα φυσικό αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι αυτό που χρειάζεται. Συνήθως οι άνθρωποι εστιάζουν σε αποτελέσματα που ο θεραπευτής ή ο πελάτης μπορεί να αναγνωρίσει με το συνειδητό νου του και που να μπορεί να τεκμηριωθεί φυσικά.

Πολλές αλλαγές που συμβαίνουν σε υψηλότερες διαστάσεις όπως η Αιτιατή, η Πνευματική ή η Θεϊκή διάσταση, δεν μπορούν πάντα να γίνουν αντιληπτές άμεσα από το συνειδητό νου. Ωστόσο, αυτοί οι τύποι θεραπειών τείνουν να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και βαθύτερη επίδραση σε σύγκριση με αλλαγές που συμβαίνουν σε χαμηλότερες διαστάσεις όπως στα Φυσικά, Αιθερικά, Συναισθηματικά ή Νοητικά σώματα.

Από μια ευρύτερη σκοπιά, δεν θα βρισκόμασταν στο φυσικό πεδίο εάν αυτό δεν εξυπηρετούσε το σκοπό να μας διδάξει κάτι. Ωστόσο, ένα πολυδιάστατο μοντέλο υποδηλώνει ότι είμαστε όντα που έχουμε πολλές πτυχές, επίπεδα και άλλες πλευρές της πραγματικότητας που είναι εξίσου πραγματικές και αληθινές με τη φυσική διάσταση. Τα μοντέλα που περιγράφονται παραπάνω και που χρησιμοποιούνται στην πολυδιαστατική θεραπεία δεν αρνούνται τη φυσική διάσταση, ή το φυσικό σώμα και τις επιπτώσεις του. Απλώς επεκτείνουν την κοσμοθεωρία και τις πτυχές ενός ατόμου σε ένα ευρύτερο πεδίο. Αυτό με τη σειρά του ανοίγει περισσότερους θεραπευτικούς δρόμους για την θεραπεία και τα αποτελέσματά της. Υπάρχουν πολλές καθιερωμένες και αναδυόμενες θεραπευτικές μέθοδοι που λαμβάνουν υπόψη αυτήν την πολυδιαστατική πτυχή ενός ατόμου.

Υλοποίηση χρησιμοποιώντας το πολυδιάστατο μοντέλο

Η ιδέα στις περισσότερες μεταφυσικές διδασκαλίες σχετικά με τη δημιουργία είναι ότι οτιδήποτε υπάρχει σε χαμηλότερη διάσταση, για παράδειγμα ένα κτίριο στη φυσική διάσταση, υπήρχε αρχικά σε μια υψηλότερη και πιο λεπτοφυή διάσταση, για παράδειγμα ως αρχιτεκτονικό σχέδιο στη διανοητική διάσταση. Καθώς η ιδέα ή η σκεπτομορφή συγκεντρώνει περισσότερη ενέργεια και κίνηση, τελικά εκδηλώνεται στη φυσική διάσταση.

Η πολυδιαστατική θεραπεία λειτουργεί με την ίδια αρχή. Ο πολυδιαστατικός θεραπευτής συνήθως εστιάζει την ενέργεια, τη συνείδηση ​​και την πρόθεσή του σε μια υψηλότερη διάσταση του πελάτη με την ελπίδα ότι αυτό τελικά θα επηρεάσει ή θα επιδράσει σε μια διαδικασία χαμηλότερης διάστασης. Για παράδειγμα, ένας θεραπευτής Qi-gong ή ένας Pranic Healer θα καθαρίσει το αιθερικό σώμα από ενεργειακά κατάλοιπα, με την ελπίδα ότι αυτό θα καθαρίσει και θα επηρεάσει το φυσικό σώμα με τον ίδιο τρόπο.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία δημιουργίας για να διαλογιστείτε σχετικά με την ύπαρξη των φυσικών αντικειμένων. Πάρτε για παράδειγμα μια καρέκλα. Αν πάρετε αυτήν την καρέκλα και την κοιτάξετε, θα συνειδητοποιήσετε ότι πριν η συγκεκριμένη καρέκλα να υπάρξει στη φυσική διάσταση, υπήρξε για πρώτη φορά στο μυαλό του σχεδιαστή που φαντάστηκε την καρέκλα. Ακόμα και πριν υπάρξει η ιδέα της συγκεκριμένης καρέκλας στο μυαλό του σχεδιαστή, σε μια ακόμη πιο λεπτή διάσταση από την πνευματική διάσταση, το αρχέτυπο της καρέκλας υπήρχε και παρήγαγε την ιδέα αυτής της συγκεκριμένης καρέκλας και του μοναδικού σχεδιασμού της.

Αφού ο σχεδιαστής είχε αυτήν την ιδέα, τότε ξεκίνησε να φτιάξει την καρέκλα και να συγκεντρώσει και άλλους ανθρώπους, μέρη και πράγματα για να κατασκευάσει πραγματικά την καρέκλα. Τελικά, με την πάροδο του χρόνου η καρέκλα εκδηλώθηκε μπροστά σας ως φυσική καρέκλα. Αυτό είναι το πρότυπο για την πράξη της δημιουργίας που συμβαίνει για όλα όσα υπάρχουν στον φυσικό κόσμο. Μία από τις επιγνώσεις που μπορεί να ληφθεί από αυτόν τον διαλογισμό είναι ότι όλα τα πράγματα αλληλοεξαρτώνται: δεν είναι παρά μια ποικιλία αιτίων και συνθηκών που παράγουν κάτι στη δημιουργία.

Η αντίληψή μας για τα αντικείμενα και τις καταστάσεις είναι ότι φαίνονται σαν να είναι αυθύπαρκτα – σαν να δημιουργούνται πλήρη και ολόκληρα όπως εμφανίζονται. Ενώ όταν στην πραγματικότητα χρησιμοποιούμε αυτόν τον διαλογισμό, ή την παραπάνω διαδικασία σκέψης, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν αμέτρητοι αριθμοί αιτίων και συνθηκών που απαιτούνται για να εμφανιστεί οτιδήποτε στη δημιουργία.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε στην θεραπεία, επειδή υπάρχει μια τάση για τους θεραπευτές καθώς και για τους πελάτες να πιστεύουν ότι η θεραπευτική τεχνική ή η θεραπευτική συνεδρία είναι το μόνο αίτιο για τη θεραπεία του πελάτη. Αυτή είναι μια λανθασμένη ιδέα. Η θεραπευτική συνεδρία είναι ένα από τα πολλά αίτια και καταστάσεις που θα οδηγήσουν στο αποτέλεσμα. Αυτό θέτει τον θεραπευτή, τη θεραπευτική συνεδρία και τον πελάτη σε σωστή προοπτική.

Ένας πολύ ισχυρός τρόπος θεραπείας είναι να κάνετε χρήση μεθόδων που λειτουργούν σε υψηλότερες διαστάσεις όπως τη Θεϊκή, την Πνευματική ή την Αιτιατή Διάσταση. Στην πραγματικότητα, με βάση την ιδέα ότι όλες οι χαμηλότερες διαστάσεις προέρχονται από τις υψηλότερες διαστάσεις, εάν κάποιος μπορούσε να θεραπευτεί μέσα από τη Θεϊκή διάσταση, τότε όλες οι άλλες διαστάσεις θα μπορούσαν να επηρεαστούν εύκολα, καθώς η Θεϊκή διάσταση είναι η πιο διάχυτη και η πιο λεπτοφυής σε αυτό το μοντέλο.

Ίσως να φτάνουμε στη βαθύτερη μορφή θεραπείας με το να θυμόμαστε τη θεότητα που βρίσκεται μέσα σε κάθε άτομο. Όλοι οι άλλοι τύποι θεραπείας σε χαμηλότερες διαστάσεις (Πνευματική, Αιτιατή, Νοητική, Συναισθηματική, Αιθερική και Φυσική) είναι απλά μια απόρροια αυτής της θεμελιώδους θεραπείας από το Θείο.

photo by author

Πολυδιαστατική θεραπεία με χρήση του μορφικού πεδίου

Μία από τις πιο ισχυρές έννοιες στην πολυδιαστατική θεραπεία είναι η χρήση των μορφικών πεδίων πληροφοριών. Ένα μορφικό πεδίο είναι ένα πεδίο πληροφοριών που δημιουργείται από δύο ή περισσότερα άτομα ή συστατικά. Θα μπορούσε να είναι δύο ή περισσότερα άτομα, δύο ή περισσότερα ζώα, ή δύο ή περισσότερα πνευματικά όντα για παράδειγμα. Αυτό το πεδίο πληροφοριών αποτελείται από τα πεδία πληροφοριών των ατόμων, συνδέεται με τα άτομα, ωστόσο είναι ανεξάρτητο από οποιοδήποτε άτομο. Καθώς κάθε μεμονωμένο πεδίο πληροφοριών αναπτύσσεται στη συνείδηση, ​​ολόκληρο το μορφικό πεδίο της ομάδας αναπτύσσεται και γίνεται πιο περίπλοκο. Αυτή η πολυπλοκότητα με τη σειρά της αντανακλάται πίσω και επηρεάζει κάθε άτομο που συνδέεται με την ομάδα.

Ένα ενδιαφέρον φαινόμενο είναι ότι ένα μορφικό πεδίο μεταξύ ατόμων μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ξεχωριστό ον. Οι άνθρωποι μπορούν στη συνέχεια να μάθουν να αλληλεπιδρούν με το μορφικό πεδίο της ομάδας αυτού του όντος. Σε ορισμένους κύκλους εσωτερισμού, αυτό το ον αναφέρεται ως ένα υπερ-αστρικό ον, επειδή αποτελείται από τα αστρικά σώματα όλων των μελών της ομάδας.

Αυτό το μορφικό πεδίο είναι κάτι με το οποίο μπορείτε να εργαστείτε στην περίπτωση μιας εταιρείας, ενός σχολείου ή οργανισμού. Για παράδειγμα, όταν μια ομάδα συγκεντρώνεται για να μάθει μια συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο, το μάθημα μπορεί να διεξαχθεί από το μορφικό πεδίο αυτής της θεραπευτικής μεθόδου. Ανάλογα με το πόσο περίπλοκο και καλά διαμορφωμένο είναι το μορφικό πεδίο της θεραπευτικής μεθόδου, τόσο οι συμμετέχοντες στο μάθημα μπορούν εύκολα να “κατεβάσουν” στα λεπτοφυή τους σώματα τις πληροφορίες των τεχνικών, επειδή όλοι οι προηγούμενοι συμμετέχοντες του μαθήματος έχουν συμβάλλει στο πεδίο πληροφοριών της μεθόδου.

Θα είναι ευκολότερο να μάθετε τις τεχνικές της μεθόδου, όσο το μορφικό πεδίο της μεθόδου γίνεται πιο ώριμο και ενημερωμένο. Επίσης, η αποτελεσματικότητα ορισμένων τεχνικών και θεραπευτικών συχνοτήτων αυξάνεται καθώς περισσότερα άτομα συμμετέχουν στην θεραπευτική μέθοδο. Αυτό εξηγείται από την αύξηση της πολυπλοκότητας και του εύρους του μορφικού πεδίου της θεραπευτικής μεθόδου καθώς περισσότερα άτομα συνδέονται με το πεδίο πληροφοριών του και έτσι το ενημερώνουν.

Η ουσία της πολυδιαστατικής θεραπείας

Γιατί υπάρχει ανάγκη για πολυδιαστατική θεραπεία; Ένα βαθύτερο ερώτημα είναι γιατί βιώνουμε βάσανα; Χωρίς τα δεινά δεν θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε συμπόνια. Είναι ο καταλύτης για κάτι υψηλότερο και καλύτερο. Ο Rudolf Steiner αναφέρει ότι «η σοφία είναι αποκρυσταλλωμένα βάσανα». Επίσης, σε πολλές ισχυρές σαμάνικες θεραπευτικές τεχνικές, η υποκείμενη βάση για το κίνητρο πίσω από αυτές τις τεχνικές είναι ότι ο σαμάνος αναλαμβάνει τα δεινά του ατόμου ή της κοινότητας την οποία υπηρετεί.

Εάν αυτός ο κόσμος μοιάζει με όνειρο, όπως δηλώνουν πολλές από τις μη-δυϊστικές πνευματικές παραδόσεις, τότε δεν πρέπει να αποφευχθεί η ταλαιπωρία ή τα βάσανα μέσα στο όνειρο, αλλά να χρησιμοποιηθούν ως ένας ισχυρός υποκινητής για την ανάπτυξη της συμπόνιας προς τους άλλους.

Όταν χρειάζεται να περάσουμε από έντονες δυσκολίες στη ζωή, αυτό μπορεί να μας συντονίσει με αυτό που μπορεί να βιώνουν άλλοι, που είναι παρόμοιο ή ακόμα χειρότερο. Εάν οι καταστάσεις είναι πάντα καλές, είναι εύκολο να προσπεράσουμε τον πόνο των άλλων. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να εντείνετε τη συμπόνια είναι να χρησιμοποιείτε τις δυσκολίες στο πνευματικό μονοπάτι.

Η συμπόνια είναι η ουσία της θεραπείας: να βλέπεις τις ανάγκες κάποιου άλλου πάνω από τις δικές σου. Αυτό ξεκινά την πορεία του να γίνεις θεραπευτής. Είναι εύκολο να ξεχάσουμε πόσο υποφέρουν οι άλλοι επειδή τείνουμε να ελαχιστοποιήσουμε, να μαλακώσουμε ή να θολώσουμε τα σκληρά και τα δύσκολα για να μην γνωρίζουμε πλήρως τι βιώνουν οι άλλοι. Η πολυδιαστατική θεραπεία απαιτεί οι θεραπευτές να θυμούνται καθημερινά γιατί ήρθαν και ποια είναι τα κίνητρά τους.

Σχετικά με τον συγγραφέα

Ο Gene Ang κατέχει πτυχίο BA Βιολογίας και Φιλοσοφίας από το πανεπιστήμιο Stanford και πτυχίο PhD Νευροβιολογίας από το Yale. Μετά από πολλά χρόνια σπουδών, τον τράβηξε η πολυδιαστατική ενεργειακή θεραπεία, για να μπορεί να βοηθά άμεσα τους ανθρώπους. Είναι ο δημιουργός της Αρκτούριας Θεραπευτικής Μεθόδου, που είναι ένα πλήρες θεραπευτικό σύστημα 9 επιπέδων και ταυτόχρονα μια μέθοδος πνευματικής εξέλιξης. Σε αυτή τη μέθοδο, ο Gene συνδυάζει γνώσεις που έχει αποκομίσει  από πολυετή μελέτη της ενεργειακής θεραπευτικής, σύγχρονες ιδέες της κβαντικής φυσικής και την πνευματική γνώση της Αρκτούριας διάστασης.

 

Δείτε τα επόμενα διαδικτυακά εργαστήρια του Dr Gene Ang

 

Μετάφραση: Έφη Χαλκιώτη – Intuitive Multidimensional Healer | www.fosendon.com

Διαβάστε ακόμη: Διαχείριση Κβαντικής Ενέργειας με τον Δρ. Gene Ang

 

Newsletter εγγραφή

 

Dr Gene Ang

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Σχολιάστε

Για να καταχωρήσετε το σχόλιο σας, συνδεθείτε με...Αφήστε το σχόλιό σας !
Γράψτε το όνομά σας