Ισορροπία και αρμονία | Γιατί έχουν ζωτική σημασία για την ευημερία μας;

0
333

Η ισορροπία και η αρμονία είναι δύο δυναμικές που μπορεί να αποτελούν το χρυσό κλειδί για την πρόοδο σε όλους τους τομείς της ζωής μας.

 

Η σημασία της ισορροπίας και της αρμονίας

Τι είναι το πρώτο που σας έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεστε την ευημερία; Ίσως είναι η υγεία και η ευτυχία, η αγάπη, οι σχέσεις, η ασφάλεια, η αφθονία, η επιτυχία κ.ο.κ. Φυσικά όλα τα παραπάνω είναι πολύ σημαντικά και συχνά απαραίτητα. Όμως, τι γίνεται με την ισορροπία και την αρμονία; Αυτές είναι μάλλον λιγότερο προφανείς όμως ενδέχεται να είναι οι σημαντικότερες. Πρόκειται για δύο καταστάσεις που διατρέχουν όλη μας την ύπαρξη και έχουν άπειρες διαστάσεις. Ως εκ τούτου, ένας γενικός ορισμός της ευημερίας μπορεί να είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας και αρμονίας σε οποιαδήποτε και ιδανικά σε όλες τις πτυχές της ζωής.

Υποεκτίμηση της ισορροπίας και της αρμονίας

Ο συσχετισμός ισορροπίας και αρμονίας με την ευημερία έχει γενικά υποεκτιμηθεί από την ψυχολογία. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει για να φέρουν αυτές τις έννοιες στο επίκεντρο όλων των τομέων της ζωής είναι προς το παρόν λίγες. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν υποτιμηθεί από την ψυχολογία του Δυτικού Πολιτισμού. Σε ακαδημαϊκούς κύκλους μπορούν να βρεθούν αναφορές στην ισορροπία και την αρμονία. Επιπλέον, μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία απ΄ότι αντιλαμβανόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ισορροπία και αρμονία έχουν επικαλεστεί με πολλούς τρόπους στην ψυχολογία και σε συναφή πεδία, υπάρχουν λίγα έργα που συνδυάζουν αυτά τα νοήματα ή προσδιορίζουν τις παραπάνω έννοιες ως κεντρικά στοιχεία της ευημερίας.

Επηρεάζοντας την ισορροπία και την αρμονία

Επίδραση ισορροπίας: μια βέλτιστη αναλογία θετικών έναντι αρνητικών επιδράσεων (δηλαδή, κυρίως αλλά όχι μόνο θετικά συναισθήματα).

Συναισθηματική αυτοκυριαρχία: “ουδέτερα” συναισθήματα (δηλαδή ελάχιστη θετική ή αρνητική επίδραση) που παρόλα αυτά κλίνουν προς τη θετικότητα (δηλαδή, χαμηλής διέγερσης θετική επίδραση).

Συναισθηματική ισορροπία: συναισθηματική ομοιόσταση, που περιλαμβάνει ικανότητα ή τάση να επιστρέψουμε γρήγορα – είτε από αρνητικά είτε από θετικά αποτελέσματα – σε μια ουδέτερη γραμμή αναφοράς.

Ισορροπία ευχαρίστησης-πόνου: η ανάγκη για τουλάχιστον κάποια ευαισθησία στον πόνο (π.χ., για μάθηση, προστασία και ρύθμιση συμπεριφοράς).

Ώριμη ευτυχία: η υπαρξιακή αντίληψη ότι η προσωπική ανάπτυξη και εκπλήρωση μπορεί να περιλαμβάνει (ή ακόμη και να απαιτεί) οδυνηρές εμπειρίες.

Συναισθηματική πολυπλοκότητα: το να έχουμε ποικίλα και διαφοροποιημένα συναισθήματα, που ιδανικά βρίσκονται σε αρμονία (και όχι σε κατακερματισμό ή ένταση).

Γνωστική ισορροπία και αρμονία

Συμβατική ισορροπία: μια βέλτιστη κινητήρια ισορροπία (δηλαδή, αποφυγή απάθειας και εμμονής).

Ευελιξία του Εγώ: μια βέλτιστη ισορροπία του ελέγχου του Εγώ, αποφεύγοντας την υπερβολική έκφραση (υπό έλεγχο) ή την αυτοσυγκράτηση (υπερβολικός έλεγχος) επιρροής και παρόρμησης.

Αρμονικό πάθος: ενδιαφέροντα και επιθυμίες που συνδυάζονται καλά με άλλες πτυχές της ζωής (αντί για εμμονικά).

Ισορροπία προσοχής: αποφυγή ελλείμματος προσοχής (αδυναμία εστίασης) και υπερδραστηριότητας (το μυαλό βρίσκεται σε υπερβολική διέγερση ή αποσπάται η προσοχή), όπως στην ενσυνειδητότητα.

Γνωστική ισορροπία: προσαρμοστική επαφή με την πραγματικότητα, αποφυγή έλλειψης επαφής (αφηρημάδα ή απροσεξία) και υπερβολική επαφή (επιβολή προκαταλήψεων και προβολών).

Ροή: απορρόφηση που προκύπτει από την ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων εργασιών και της ικανότητας διαχείρισής τους (δηλαδή, κάτι που δεν είναι ούτε πολύ εύκολο ούτε πολύ δύσκολο).

Συναισθηματική ισορροπία: ικανότητα επιδέξιας αυτορρύθμισης των διάφορων παραγόντων που επηρεάζουν την ισορροπία.

Συμπεριφορική ισορροπία και αρμονία

Χαρακτήρας: με οποιαδήποτε δεδομένα χαρακτηριστικά (π.χ. θάρρος), η εύρεση ενός χρυσού μέσου όρου μεταξύ ανεπάρκειας (π.χ. δειλία) και υπερβολής (π.χ. εξάντληση) και επιπλέον εναρμόνιση πολλαπλών αρετών.

Ισορροπία τρόπου ζωής: ένας αρμονικός, ολοκληρωμένος συνδυασμός διαφορετικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της καλής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και επαγγελματικής ζωής.

Συμπεριφορές που σχετίζονται με την ενεργειακή ισορροπία: βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα στην ανάπαυση και τη δραστηριότητα (π.χ. αποφυγή ανεπαρκούς και υπερβολικού ύπνου).

Εξάσκηση ισορροπίας και αρμονίας: αποφυγή υπο- και υπερβολικής άσκησης και εκτέλεση αρμονικών συνδυασμών αντοχής, δύναμης, ευελιξίας και ισορροπίας

Διατροφική ισορροπία και αρμονία: αποφυγή της υπερβολικής ή υπερβολικά μικρής κατανάλωσης συγκεκριμένων τροφών (και γενικά φαγητού) και γενικότερο η πρόσληψη ενός αρμονικού μίγματος διατροφικών στοιχείων.

Σωματική ομοιόσταση: αυτορρύθμιση των διεργασιών (π.χ., του ανοσοποιητικού ή καρδιαγγειακού συστήματος) εντός υγιών ορίων, ιδανικά αποφεύγοντας την υποδραστηριότητα ή την υπερβολική δραστηριότητα.

Αυτο-ισορροπία και αρμονία

Εαυτός εντός πλαισίων: αποφυγή ακραίου ατομικισμού (απομόνωση και κοινωνικός κατακερματισμός) και κολεκτιβισμού (ολοκληρωτική άρνηση εξουσίας).

Αρμονικές σχέσεις: μια δυναμική εξισορροπητική πράξη του να παίρνουμε και να δίνουμε σε διάφορους τομείς.

Διαδραστική αμοιβαιότητα: δικαιοσύνη στις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις (π.χ., όπως στη θεωρία του παιχνιδιού).

Κοινωνική αρμονία: πολλοί άνθρωποι συνυπάρχουν ειρηνικά και αλληλοεπιδρούν παραγωγικά.

Περιβαλλοντική ισορροπία και αρμονία: οι άνθρωποι αναπτύσσουν βιώσιμους τρόπους συνύπαρξης με τη φύση και το ίδιο το περιβάλλον ακμάζει.

Μελλοντικές κατευθύνσεις

Συνεπώς, η ισορροπία και η αρμονία σχετίζονται με άπειρες διαστάσεις της ευημερίας. Ωστόσο, είναι απαραίτητες περισσότερες μελέτες πάνω στο ζήτημα. Για παράδειγμα, ορισμένες μορφές τους δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες, όπως οι πολιτικές πεποιθήσεις και οι εξισορρόπηση ανάμεσα σε θηλυκότητα και αρρενωπότητα. Και βέβαια, θα είχε ενδιαφέρον να ερευνηθούν οι ισορροπία και η αρμονία ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς.

Με πληροφορίες από: www.psychologytoday.com

 

Newsletter εγγραφή

 

Όμορφη Ζωή Άρθρα

Σχολιάστε

No apps configured. Please contact your administrator.

Αφήστε το σχόλιό σας !
Γράψτε το όνομά σας