Καλλιέργεια Φακής

0
146

Χαρακτηριστικά

Η φακή Lens culinaris κατάγεται από την Εγγύς Ανατολή και τη Μικρά Ασία. Καλλιεργείται για τη διατροφή του ανθρώπου. Οι σπόροι έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 20-28% και σίδηρο. Ανάλογα με το μέγεθος των σπόρων διακρίνουμε τις ποικιλίες σε μικρόσπερμες με διάμετρο σπόρων 2-6 mm και σε μεγαλόσπερμες με διάμετρο 6-9 mm. Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες που είναι γραμμένες στο εθνικό κατάλογο είναι: Δήμητρα, Σάμος, Αθηνά, Θεσσαλία και Ικαρία. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις το 2013 ήταν μόλις 71.560 στρέμματα. Με την εγχώρια παραγόμενη ποσότητα δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες της εγχώριας ζήτησης με αποτέλεσμα να γίνονται εισαγωγές για να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές . Η φακή συνίσταται να μπαίνει σε σύστημα αμειψισποράς με τα σιτηρά γιατί βελτιώνει την γονιμότητα του εδάφους με αποτέλεσμα την αύξηση των αποδόσεων των σιτηρών. Το προτεινόμενο σύστημα είναι 2-3 χρόνια σιτάρι και στη συνέχεια φακή.

Εδαφοκλιματικές Απαιτήσεις

Η φακή προσαρμόζεται σε ποικίλα εδάφη αλλά τα καταλληλότερα είναι τα ελαφρά έως μέσης σύστασης, με καλή αποστράγγιση. Δεν πρέπει να καλλιεργείται σε εδάφη με υψηλή οξύτητα επειδή δεν αντέχει σε αυτή.

Καλλιεργητικές Τεχνικές

Σπορά

Το φθινοπωρινό όργωμα και στη συνέχεια ένας καλλιεργητής είναι αρκετά για την προετοιμασία του εδάφους ώστε να ακολουθήσει η σπορά. Η φακή σπέρνεται το φθινόπωρο με καταλληλότερη εποχή σποράς για την βόρεια Ελλάδα μετά τις 10 Νοεμβρίου ενώ στην κεντρική και νότια Ελλάδα μετά τις 21 Νοεμβρίου. Οι σπόροι φυτρώνουν σε θερμοκρασία 4-6°C με άριστη 15-25°C, τα νεαρά φυτά αντέχουν τους παγετούς και όσο μικρότερα είναι τόσο μεγαλύτερη η αντοχή τους.

Η σπορά γίνεται με σπαρτικές μηχανές σιτηρών με απόσταση μεταξύ τον γραμμών 25-30 cm και βάθος 2-3 cm, με συνιστώμενη ποσότητα είναι 8-9 kg/στρ. για τις μικρόσπερμες και 10-11 kg/στρ. για τις μεγαλόσπερμες.

Λίπανση

Η φακή καλύπτει τις ανάγκες της με την αζωτοδέσμευση όπως και τα περισσότερα ψυχνθή. Σε φτωχά εδάφη γίνεται προσθήκη αζώτου σε ποσότητα 2-3 kg Ν/ στρ. Σε εδάφη που γίνεται πρώτη φορά εγκατάσταση της καλλιέργειας γίνεται εμβολιασμός με τα κατάλληλα ριζόβια βακτήρια. Λίπανση γίνεται μόνο με φώσφορο κατά την σπορά σε ποσότητα 6 kg P2O5/στρ.

Συγκομιδή

Η συγκομιδή είναι πολύ σημαντική για τη φακή επειδή το χρονικό διάστημα για την συγκομιδή είναι πολύ περιορισμένο. Η συγκομιδή γίνετε όταν τα φυτά αρχίζουν να κιτρινίζουν μέχρι να ξεραθούν. Η πολύ πρώιμη συγκομιδή έχει σαν αποτέλεσμα να μην γίνεται καλό γέμισμα των σπόρων ενώ στην όψιμη συγκομιδή υπάρχει ο κίνδυνος τινάγματος των σπόρων. Η συγκομιδή γίνεται με δύο τρόπους με τα χέρια ή με θεριζωαλονιστική μηχανή όταν οι σπόροι έχουν υγρασία 12-14 %.

Η απόδοση στις ξηρικές καλλιέργειες είναι κατά μέσο όρο 100 kg/στρ. ενώ στα ποτιστικά 200 kg/στρ.

Εχθροί-Ασθένειες

Εχθροί: Βρούχος (Bruchus lentis. B. Signaticornis), Ρύκτης των λοβών (Etiella zinckenella), Σιτόνες ( Sitona spp.)
Ασθένειες: Τήξεις φυταρίων (Rhizoctonia solani, Fusarium spp.), Φουζαρίωση (Fusarium spp.), Ασκοχύτωση (Ascochyta fabae), Μωσαϊκό του μπιζελιού (pea seedborne mosaic virus, PSBMV).

Πηγή: agrosymvoulos

Photo credit:3 types of lentil“. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Commons.

Όμορφη Ζωή Άρθρα

Σχολιάστε

No apps configured. Please contact your administrator.
Αφήστε το σχόλιό σας !
Γράψτε το όνομά σας