Νέα έρευνα μελετά πώς η yoga μειώνει το στρες

0
94

Η yoga είναι μία δημοφιλής μορφή άσκησης και διαχείρισης του στρες. Υποστηρίζεται ότι δεν έχει μόνο σωματικά οφέλη αλλά και ψυχικά. Τελευταία, τα ψυχικά οφέλη της yoga έχουν γίνει αντικείμενο έρευνας. Ωστόσο, πολλά ερωτήματα παραμένουν σχετικά με τους μηχανισμούς που εμπλέκονται με τη yoga και την κάνουν να προσφέρει αυτά τα οφέλη.

 

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο στο τεύχος του περιοδικού Stress & Health, επιστήμονες εξερεύνησαν πιθανούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στο ότι η yoga μειώνει το στρες. Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς μελέτησαν εάν τα οφέλη της yoga οφείλονται σε κάποιον από τους παρακάτω 5 ψυχολογικούς μηχανισμούς: αυξάνει την αυτό-συμπόνοια, ενσυνειδητότητα, πνευματική ευημερία, αντιληπτική συνειδητοποίηση και αυτοέλεγχος.

Δείγμα και μέθοδος

Η μελέτη συμπεριέλαβε μία παρέμβαση yoga. Το δείγμα είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ήταν 42 άτομα, το 62% γυναίκες, η μέση ηλικία τα 41 έτη και το 64% ήταν λευκοί (12% Ασιάτες και 10% ισπανικής καταγωγής). Ο μέσος σωματικός ΔΜΣ ήταν 25 και το 1/3 διέθετε πτυχίο bachelor.

Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν την χρονική στιγμή Τ1 (αρχή έρευνας), Τ2 (8 εβδομάδες αργότερα) και Τ3 (12 εβδομάδες αργότερα).

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, η οποία είχε τη μορφή μαθημάτων Kripalu yoga, περιλάμβανε δύο τμήματα και είχε συνολική διάρκεια 12 εβδομάδες. Το πρώτο τμήμα ήταν μία χειροκίνητη εισαγωγή στη mindful yoga. Είχε διάρκεια 8 εβδομάδες και αποτελούνταν από δίωρες συνεδρίες φιλοσοφίας και πρακτικής yoga (π.χ. ασκήσεις αναπνοής, ασκήσεις χαλάρωσης, διαλογισμός). Το δεύτερο τμήμα αποτελούνταν από τέσσερεις εβδομαδιαίες συνεδρίες, διάρκειας 90 λεπτών.

Χρησιμοποιήθηκε μία ποικιλία από κλίμακες. Αυτές οι κλίμακες μετρούσαν τις ακόλουθες μεταβλητές:

Αντιληπτό άγχος (η αντίληψη της ζωής ως απρόβλεπτης, ανεξέλεγκτης και συντριπτικής)

Αντιδραστικότητα στο στρες (π.χ., αίσθημα ταραχής, δυσκολία στη χαλάρωση)

Ενσυνειδητότητα (π.χ. παρατήρηση, περιγραφή, μη κρίση, μη αντίδραση, δράση με επίγνωση)

Διαπιστευτική ευαισθητοποίηση (ακριβής επίγνωση των εσωτερικών καταστάσεων και αισθήσεων του σώματος)

Πνευματική ευημερία (π.χ. πίστη, αίσθηση νοήματος και σκοπoύ)

Αυτο-συμπόνια (π.χ. καλοσύνη απέναντι στον εαυτό)

Αυτοέλεγχος (π.χ. αυτοπειθαρχία, αντίσταση στους πειρασμούς)

Οι μηχανισμοί μείωσης του άγχους της yoga

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το αντιληπτό άγχος και η αντίδραση στο στρες συσχετίζονται μεταξύ τους και με χαμηλότερη ενσυναίσθηση, αυτό-συμπόνοια και αυτοέλεγχο.

Όσο προχωρούσε η παρέμβαση, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι αισθάνονταν λιγότερο στρες και λιγότερη αντίδραση σε αυτό (π.χ. μπορούσαν ευκολότερα να χαλαρώσουν). Ωστόσο το τελευταίο δεν έφτασε στατιστικά σε κάποιο σημαντικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες ανέφεραν σημαντική αύξηση στα ψυχοκοινωνικά τους αποθέματα, και ιδιαίτερα αυξημένη ενσυνείδηση, πνευματική ευημερία, αντιληπτική συνειδητοποίηση και αυτοέλεγχο. Μερικές από αυτές τις βελτιώσεις έφτασαν να έχουν στατιστική σημασία μόνο προς το τέλος της μελέτης, υποδεικνύοντας ότι έχει σημασία το διάστημα κατά το οποίο κάνει κανείς yoga.

Συνεπώς, το πιο άμεσο και μεγαλύτερο όφελος της yoga φαίνεται πως είναι η αυξημένη συνειδητοποίηση και η προσοχή στις σωματικές αισθήσεις και εσωτερικές καταστάσεις.

Οι αλλαγές στους περισσότερους μηχανισμούς, εκτός από τον αυτοέλεγχο, συνέπεσαν αρκετά με μεταβολές στο στρες, και ιδιαίτερα το αντιληπτό στρες. Αντίθετα, οι αλλαγές στην αυτό-συμπόνοια συνδέονταν στενά με αλλαγές στην αντίδραση στο άγχος.

Και η ενσυναίσθηση και η πνευματική ευημερία όμως συσχετίζονται με το αντιληπτό στρες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, μάλιστα, μπορεί να είναι «ενεργά συστατικά» της yoga και του διαλογισμού που συμβάλλουν στη μείωση του αντιληπτού στρες.

Συνοπτικά, η παρούσα έρευνα ανακάλυψε ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην Kripalu yoga και τη μείωση του στρες. Επιπλέον, τα δεδομένα έδειξαν ότι μηχανισμοί για τα αγχολυτικά οφέλη της yoga φαίνεται πως προκαλούν αλλαγές και στα ψυχοκοινωνικά αποθέματα (π.χ. αυξημένη διεγερτική έκθεση, αυξημένη ενσυναίσθηση).

Οι ίδιοι εμπλεκόμενοι μηχανισμοί μπορεί να εξαρτώνται εν μέρει στο είδος yoga που κάποιος εξασκεί. Για παράδειγμα, η Kripalu yoga εντείνει την αυτό-συμπόνοια, την μη κριτική, την αποδοχή και την διαχείριση των συνεπειών του στρες στο σώμα. Έτσι, η συγκεκριμένη yoga δίνει περισσότερη έμφαση στις τεχνικές που είναι χρήσιμες για την αντίδραση στο στρες.

Συγκριτικά, ένα πρόγραμμα yoga ή διαλογισμού που προωθεί την κατεύθυνση της προσοχής μακριά από την αγχωτική εμπειρία ή την επανεκτίμηση των αντιλήψεων σχετικά με γεγονότα ως λιγότερο αγχωτικά, θα μπορούσε να καταλήξει σε μεγαλύτερη μείωση του αντιληπτού στρες παρά στην αντίδραση σε αυτό.

Περισσότερες έρευνες στο μέλλον είναι αναγκαίες προκειμένου να μελετηθούν και άλλα είδη yoga, ώστε να καθοριστεί εάν είναι πιο αποτελεσματικά για την μείωση του στρες ή την αντίδραση σε αυτό.

Τα αποτελέσματα της τρέχουσας μελέτης υποδεικνύουν ακόμη ότι οι αλλαγές που ευθύνονται για η μείωση του αντιληπτού στρες και της αντίδρασης στο στρες, προέκυψαν παράλληλα με την μείωση των επιπέδων του. Αντίθετα, η συμβατική ψυχοθεραπεία συνήθως δεν έχει άμεση επίδραση στην αντίληψη του στρες.

Έτσι, εάν λαμβάνει κανείς συμβατικές θεραπείες για το στρες, το άγχος ή την κατάθλιψη, ίσως να μπορεί να ωφεληθεί και από τη yoga. Τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα υποδηλώνουν ότι η εξάσκηση yoga μειώνει το στρες μέσω διαφορετικών μηχανισμών απ΄ότι τα αντικαταθλιπτικά και η ψυχοθεραπεία.

Πηγή: www.psychologytoday.com

 

Newsletter εγγραφή

 

Όμορφη Ζωή Άρθρα

Σχολιάστε

No apps configured. Please contact your administrator.

Αφήστε το σχόλιό σας !
Γράψτε το όνομά σας