Μπορείς να το κάνεις ένα πιστέψεις ότι μπορείς

Ας στρέψουμε την προσοχή μας στη μελέτη τεχνικών και μεθόδων με τις οποίες μπορείς να αναπτύξεις ευχάριστη προσωπικότητα.

Ας αρχίσουμε με το πρώτο ουσιαστικό, που είναι ο χαρα­κτήρας, γιατί κανείς δεν μπορεί να έχει ευχάριστη προσωπι­κότητα χωρίς το θεμέλιο ενός ακέραιου, θετικού χαρακτήρα. Μέσω της αρχής της τηλεπάθειας, «τηλεγραφείς» τη φύση τον χαρακτήρα σον σε εκείνον με τον οποίο έρχεσαι σε επαφή και αυτό ευθύνεται για ό,τι συχνά αποκαλείται «διαίσθηση», πως το άτομο που μόλις συνάντησες, αλλά το οποίο δεν ξέρεις πολύ καλά, δεν ήταν της εμπιστοσύνης σου.

Μπορείς να φορέσεις τα καλύτερα και κομψότερα ρούχα και να συμπεριφέρεσαι με τον πλέον ευχάριστο τρόπο σε ό,τι αφορά την εξωτερική εμφάνιση. Αλλά εάν υπάρχει απληστία, ζήλια, μίσος, φθόνος, πλεονεξία και εγωισμός στην καρδιά σου, δεν θα προσελκύσεις κανέναν εκτός από εκείνους τους χαρακτήρες που εναρμονίζονται με τον δικό σου. Τα όμοια έλ­κουν τα όμοια και να είσαι σίγουρος ότι εκείνοι που ελκύονται από εσένα είναι αυτοί των οποίων η εσώτερη φύση είναι πα­ράλληλη με τη δική σου.

Μπορείς να στολιστείς με ένα φτιαχτό χαμόγελο που κρύ­βει τα αισθήματά σου, μπορείς να εξασκήσεις την τέχνη της χειραψίας ώστε να μιμείσαι τέλεια τη χειραψία του ατόμου που είναι μύστης της τέχνης. Αλλά, εάν αυτές οι εξωτερικές εκδη­λώσεις μιας ελκυστικής προσωπικότητας δεν έχουν τον ζωτικό παράγοντα που ονομάζεται ειλικρίνεια σκοπού, θα απωθήσουν αντί να ελκύσουν.

Ανάγνωση: Βάσια Μώραλη Επιμέλεια: Γιώργος Ανδρέου – Energy4Life – Creativiness due Networking CDN ®. (https://www.energy4life.online).

Τότε πώς οικοδομεί κανείς χαρακτήρα;

Το πρώτο βήμα στην οικοδόμηση χαρακτήρα είναι η αυ­στηρή αυτοπειθαρχία.

Στα Μαθήματα της μεθόδου, θα βρεις τη φόρμουλα με την οποία μπορείς να διαμορφώσεις τον χα­ρακτήρα σου με βάση ό,τι μοτίβο θέλεις. Αλλά την επαναλαμ­βάνω εδώ, επειδή βασίζεται σε μια αρχή που πρέπει να επανα­ληφθεί πολλές φορές, ως εξής:

Πρώτον: Διάλεξε εκείνους τους χαρακτήρες που αποτε­λούνται από τις ιδιότητες που θέλεις να χτίσεις στον δικό σου χαρακτήρα και μετά προχώρα με τον τρόπο που δείξαμε στα Μαθήματα να ενσωματώσεις αυτές τις ιδιότητες μέσω της αρχής της Αυθυποβολής. Πλάσε στη φαντασία σου ένα τραπέζι συμβουλίου και μάζευε τους χαρακτήρες γύρω του κάθε βράδυ, έχοντας πρώτα γράψει μια σαφή και καθαρή δή­λωση των συγκεκριμένων ιδιοτήτων που θέλεις να αφομοι­ώσεις από τον καθένα. Ύστερα επιβεβαίωσε, ή υπόβαλε στον εαυτό σου, φωναχτά, ότι αναπτύσσεις τις επιθυμητές αξίες μέσα σου. Ενόσω το κάνεις, κλείσε τα μάτια και δες, με τη φα­ντασία σου, τις μορφές γύρω σου στο τραπέζι, όπως περιγρά­ψαμε στο Μάθημα.

Δεύτερον: Μέσω των αρχών που περιγράψαμε στο Μάθημα περί αυτοελέγχού, έλεγξε τις σκέψεις σου και κρά­τα τον νου σου ενεργοποιημένο με θετικές σκέψεις. Ας γίνει κυρίαρχη σκέψη στον νου σου η εικόνα του ατόμου που θέ­λεις να είσαι, του ατόμου που χτίζεις εκούσια, μέσω αυτής της διαδικασίας. Τουλάχιστον μια ντουζίνα φορές τη μέρα, όταν έχεις μερικά λεπτά διαθέσιμα, κλείσε τα μάτια και κατεύθυνε τις σκέψεις σου στις μορφές που έχεις επιλέξει να κάθονται στο φανταστικό τραπέζι και νιώσε, με ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ πίστη, ότι πράγματι εξελίσσεσαι ώστε ο χαρακτήρας σου να μοιάσει με εκείνων των μορφών της επιλογής σου.

Τρίτον: Βρες, τουλάχιστον, ένα άτομο κάθε μέρα και περισ­σότερα, εάν είναι δυνατό, στα οποία να βρίσκεις κάποια καλή ιδιότητα που αξίζει να επαινέσεις και επαίνεσέ τη. Θυμήσου, πάντως, ότι αυτός ο έπαινος δεν πρέπει να είναι φτηνή και ανειλικρινής κολακεία. Πρέπει να είναι αυθεντικός. Μίλα επαινετικά με τέτοια ειλικρίνεια, που θα εντυπωσιάσει εκεί­νους που μιλάς. Μετά, δες τι συμβαίνει. Θα έχεις προσφέρει σε εκείνους που επαινείς ένα αποφασιστικό όφελος μεγά­λης αξίας γι’ αυτούς και θα έχεις κάνει ακόμα ένα βήμα στην ανάπτυξη της συνήθειας να βρίσκεις τις καλές ιδιότητες των άλλων.

Δεν μπορώ να δώσω αρκετή έμφαση στις βαθύτερες επιδράσεις της συνήθειας του επαίνου, απροκάλυπτου και εν­θουσιώδους, των καλών ιδιοτήτων των άλλων. Γιατί σύντομα αυτή η συνήθεια θα σε ανταμείψει με αίσθημα αυτοσεβασμού και εκδήλωση ευγνωμοσύνης εκ μέρους των άλλων, η οποία θα τροποποιήσει ολόκληρη την προσωπικότητά σου. Και εδώ πάλι λειτουργεί ο νόμος της έλξης και εκείνοι που επαινείς θα δουν σε σένα τις ιδιότητες που βλέπεις σε αυτούς. Η επιτυχία σου στην εφαρμογή αυτής της φόρμουλας είναι ευθέως ανά­λογη με την πίστη σου στην εγκυρότητά της.

Δεν πιστεύω απλώς ότι είναι έγκυρη, το γνωρίζω, και ο λό­γος που το γνωρίζω είναι επειδή την έχω χρησιμοποιήσει επι­τυχημένα. Συνεπώς, έχω δικαίωμα να σου υποσχεθώ ότι θα τη χρησιμοποιήσεις με ίση επιτυχία.

Επιπλέον, με τη βοήθεια αυτής της φόρμουλας, μπορείς να αναπτύξεις μια ελκυστική προσωπικότητα με τέτοια ταχύτητα, που θα εκπλαγούν όλοι όσοι σε ξέρουν. Η ανάπτυξη μιας τέ­τοιας προσωπικότητας βρίσκεται απολύτως εντός των ορίων τον ελέγχου σου και αυτό σου δίνει ένα τρομερό πλεονέκτη­μα, ενώ ταυτόχρονα σου αναθέτει και την ευθύνη, εάν αποτύ­χεις ή παραμελήσεις να ασκήσεις το προνόμιό σου.

Τώρα, θέλω να στρέψεις την προσοχή σου στο γιατί πρέπει να πεις φωναχτά τη διαβεβαίωση ότι αναπτύσσεις τις επιθυ­μητές ιδιότητες που έχεις επιλέξει, ως υλικά με τα οποία θα  χτίσεις ελκυστική προσωπικότητα.

Η διαδικασία έχει δύο επιθυμητά αποτελέσματα, τα εξής:

Πρώτον: Ενεργοποιεί τη δόνηση, μέσω της οποίας η σκέψη πίσω από τα λόγια σου φτάνει και ενσωματώνεται στο υποσυ­νείδητό σου, όπου ριζώνει και βλασταίνει, ώσπου γίνεται ισχυ­ρή κινητήρια δύναμη των εξωτερικών σου ιδιοτήτων, οδηγώ­ντας στη μεταμόρφωση της σκέψης σε πραγματικότητα.

Δεύτερον: Σου αναπτύσσει την ικανότητα να μιλάς με δύνα­μη και πειθώ, που θα οδηγήσει τελικά σε μεγάλη ρητορική δε­ξιότητα. Ανεξάρτητα ποιο μπορεί να είναι το κάλεσμά σου στη ζωή, θα πρέπει να μπορείς να σταθείς στα πόδια σου και να μι­λήσεις πειστικά, αφού αυτός είναι ένας από τους αποτελεσμα­τικότερους τρόπους να αναπτύξεις ελκυστική προσωπικότητα

Βάλε συναίσθημα και πάθος στις λέξεις σου ενώ μιλάς και ανάπτυξε μια βαθιά και πλούσια φωνή. Εάν η φωνή σου έχει την τάση να είναι τσιριχτή, κοντρόλαρέ την, ώσπου να γίνει απαλή και ευχάριστη. Ποτέ δεν θα εκφράσεις ευχάριστη προ­σωπικότητα, προς το καλύτερο όφελός σου, με τραχιά ή στρι­γκή φωνή. Πρέπει να καλλιεργήσεις τη φωνή σου, ώσπου να αποκτήσει μουσικότητα και να γίνει ευχάριστη στο άκουσμα.

Θυμήσου ότι ο προφορικός λόγος είναι η κύρια μέθοδος έκ­φρασης της προσωπικότητάς σου και γι’ αυτό είναι προς όφε­λός σου να καλλιεργήσεις ένα δυναμικό και ευχάριστο στυλ.

Δεν θυμάμαι ούτε μια εξέχουσα ελκυστική προσωπικότητα που να μην οφειλόταν, εν μέρει, στην ικανότητα να μιλά με δυναμισμό και πειθώ. Μελέτησε τους επιφανείς άνδρες και γυναίκες του σήμερα, όπου τους βρεις, και παρατήρησε το ση­μαντικό γεγονός ότι, οι πλέον εξέχοντες, είναι αποτελεσματι­κότεροι όταν μιλούν δυναμικά.

Μελέτησε τις διαπρεπείς μορφές τον παρελθόντος στην πολιτική και παρατήρησε ότι οι πιο επιτυχημένοι ήταν εκείνοι  που διακρίθηκαν για την ικανότητά τους να μιλούν με πειθώ και δυναμισμό.

Στις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τον τραπεζικό τομέα είναι επίσης σημαντικό πως οι εξέχουσες μορφές είναι ικανοί ρήτορες.

Στην πραγματικότητα, κανείς δεν μπορεί να ελπίζει να γί­νει διακεκριμένη μορφή σε οποιοδήποτε αξιόλογο εγχείρημα, εάν δεν αναπτύξει την ικανότητα να μιλά με δυναμισμό που μεταφέρει πειθώ. ‘Ένας πωλητής μπορεί να μην χρειαστεί ποτέ να δώσει διάλεξη, οπωσδήποτε όμως θα ωφεληθεί, εάν ανα­πτύξει την ικανότητα να μπορεί να το κάνει, επειδή η δυνα­τότητα αυτή αυξάνει τη δύναμή του να μιλά πειστικά σε μια συνηθισμένη συζήτηση.

Ας συνοψίσουμε τώρα τους κύριους παράγοντες που υπει­σέρχονται στην ανάπτυξη της ελκυστικής προσωπικότητας ως εξής:

Πρώτον: Καλλιέργησε τη συνήθεια να ενδιαφέρεσαι για τους άλλους και φρόντισε να βρεις τις καλές ιδιότητές τους και να τους μιλήσεις επαινετικά.

Δεύτερον: Ανάπτυξε την ικανότητα να μιλάς με δυναμισμό και πειθώ στη συνηθισμένη συζήτηση, αλλά και ενώπιον κοινού όπου πρέπει να χρησιμοποιείς μεγαλύτερη ένταση.

Τρίτον: Ντύσου με στυλ που να ταιριάζει στη φτιαξιά σου και στη δουλειά με την οποία ασχολείσαι.

Τέταρτον: Ανάπτυξε θετικό χαρακτήρα με τη βοήθεια της φόρμουλας που περιγράφεται σ’ αυτό το μάθημα.

Πέμπτο: Μάθε πώς να κάνεις χειραψία, ώστε να εκφρά­ζεις, ζεστασιά αισθημάτων και ενθουσιασμό μέσα από αυτή τη μορφή χαιρετισμού.

Έκτο: ‘Ελκυσε τους άλλους «ελκύοντας τον εαυτό» σου πρώτα σε αυτούς.

Έβδομο: Θυμήσου ότι ο μόνος περιορισμός, μέσα σε λογικά πλαίσια, είναι εκείνος που ΕΣΥ βάζεις στον ΔΙΚΟ ΣΟΥ νου.

Αυτά τα εφτά σημεία καλύπτουν τους σημαντικότερους παράγοντες για την ανάπτυξη ελκυστικής προσωπικότητας, αλλά είναι περιττό να πω πως μια τέτοια προσωπικότητα δεν θα αναπτυχθεί από μόνη της. Θα αναπτυχθεί, εάν υποβληθείς στην πειθαρχία που περιγράφηκε εδώ, έχοντας σταθερή αφοσί­ωση να μεταμορφωθείς στο άτομο που θέλεις να γίνεις.

 

Απόσπασμα από το βιβλίο: “Ο νόμος της Επιτυχίας”, του Ναπολέων Χιλ, των εκδόσεων Τhe Law of Success Publishing.

 

Newsletter εγγραφή

Γιώργος Ανδρέου

Σχολιάστε

No apps configured. Please contact your administrator.

Αφήστε το σχόλιό σας !
Γράψτε το όνομά σας