Όταν το σώμα μιλάει… μία αρχή στην πρόληψη

Της Susana Abigador – Πρόληψη είναι να προετοιμάζομαι και να λαμβάνω προστατευτικά μέτρα πριν να έρθει κάτι. Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχουν τα εξής: Πως είμαι πριν να έρθει κάτι; Τι μπορεί να είναι αυτό το κάτι; Πως, με ποιο τρόπο προετοιμάζομαι;