Τα χαρακτηριστικά ενός οικονομικά καλλιεργημένου ανθρώπου

0
1700

Σήμερα, θα δούμε μαζί, στο εν λόγω άρθρο, ποια είναι αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες που απαιτείται να συγκεντρώνει ένας πραγματικά καλλιεργημένος οικονομικά άνθρωπος, έτσι ώστε να μπορέσει να πραγματώσει την ολοκληρωτική οικονομική ελευθερία και ανεξαρτησία του καθώς, όπως πολύ ορθά λέγεται, η απόλυτη ελευθερία προϋποθέτει την οικονομική ελευθερία και δεν μπορούμε να είμαστε αυτοτελείς και αυτεξούσιοι αν δεν είμαστε και οικονομικά χειραφετημένοι.

 

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να είναι ικανός και να έχει τις απαραίτητες δεξιότητες κατάρτισης προϋπολογισμού. Τα άτομα με χρηματοοικονομική εκπαίδευση έχουν σαφή κατανόηση των εσόδων και των εξόδων τους και γνωρίζουν πολύ καλά πώς να δημιουργήσουν έναν προϋπολογισμό που να τους εξυπηρετεί και να είναι απόλυτα λειτουργικός.

Δευτερευόντως, είναι απαραίτητη μία νοοτροπία αποταμίευσης. Οι άνθρωποι με οικονομική διαπαιδαγώγηση έχουν μια ισχυρή συνήθεια αποταμίευσης και κατανοούν τη σημασία της ύπαρξης  ενός ταμείου για τις λεγόμενες έκτακτες ανάγκες και αποταμιεύουν με μακροπρόθεσμους στόχους.

Επίσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει από επενδύσεις. Οι άνθρωποι με άποψη περί των χρηματοοικονομικών τους κατανοούν τα βασικά στοιχεία μιας επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών μεταξύ μετοχών, ομολόγων και άλλων τύπων επενδύσεων.

Ακόμη, απαιτείται να είναι ικανός να διαχειριστεί πιστώσεις. Οι άνθρωποι με μόρφωση που σχετίζεται με τα οικονομικά και το χρήμα κατανοούν πώς λειτουργεί η πίστωση και ξέρουν πώς να διαχειρίζονται την πίστωσή τους με υπευθυνότητα.

Επιπλέον, ένα άτομο με οικονομική αγωγή  γνωρίζει πολύ καλά τη λεγόμενη διαχείριση χρέους. Οι άνθρωποι με χρηματοοικονομική κουλτούρα έχουν ξεκάθαρη κατανόηση του χρέους τους και ξέρουν πώς να το ξεπληρώσουν με στρατηγικό και υπεύθυνο τρόπο.

Ένα ακόμη στοιχείο των οικονομικά καλλιεργημένων ανθρώπων είναι ότι γνωρίζουν πώς να σχεδιάσουν τη συνταξιοδότησή τους. Οι άνθρωποι με χρηματοοικονομικό πολιτισμό έχουν ξεκάθαρη κατανόηση των στόχων και των σκοπών της συνταξιοδότησης τους και ξέρουν πώς να σχεδιάζουν ένα ασφαλές οικονομικό μέλλον.

Επίσης, ο φορολογικός προγραμματισμός. Οι οικονομικά αναπτυγμένοι άνθρωποι κατανοούν πώς λειτουργούν οι φόροι και ξέρουν πώς να επωφελούνται από στρατηγικές εξοικονόμησης φόρων.

Ένα επιπλέον στοιχείο των οικονομικά εκλεπτυσμένων ανθρώπων είναι οι πολύ καλές ασφαλιστικές τους γνώσεις. Οι άνθρωποι με χρηματοοικονομική παιδεία κατανοούν τους διαφορετικούς τύπους ασφάλισης και ξέρουν πώς να επιλέγουν τη σωστή κάλυψη για τις ανάγκες τους.

Ακόμη, τα άτομα με οικονομική καλλιέργεια έχουν οπωσδήποτε δεξιότητες επιχειρηματικότητας. Τα εν λόγω άτομα κατανοούν τα βασικά στοιχεία για την έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των ταμειακών ροών και του οικονομικού σχεδιασμού.

Επίσης, ο καθορισμός οικονομικών στόχων. Τα άτομα με χρηματοοικονομικό επίπεδο έχουν ξεκάθαρους οικονομικούς στόχους και ξέρουν πώς να αναπτύξουν ένα σχέδιο για να τους επιτύχουν.

Ένα επιπλέον στοιχείο τους είναι η καλή γνώση των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Οι άνθρωποι με αντίληψη περί των οικονομικών και του χρήματος έχουν καλή κατανόηση των σχετικών προϊόντων και των υπηρεσιών, όπως οι τραπεζικοί λογαριασμοί, τα δάνεια και τα επενδυτικά προϊόντα και ξέρουν να τα χρησιμοποιούν προς όφελός τους.

Και τέλος, ξέρουν πολύ καλά να διαχειρίζονται τον κίνδυνο. Και τι εννοούμε μ΄αυτό; Τα άτομα με γνώσεις σχετικές με τα οικονομικά και το χρήμα κατανοούν τη σημασία της διαχείρισης του κινδύνου σε μία επένδυση και ξέρουν πώς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις και τα άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Αυτά, λοιπόν, είναι τα χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των οικονομικών στοιχείων τα οποία χρειάζεται να έχει ένας οικονομικά καλλιεργημένος άνθρωπος, ώστε να απολαμβάνει την οικονομική του ελευθερία και την ανεξαρτησία του και εν τέλει την ολοκληρωτική και απόλυτη ελευθερία του.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Αναλυτικά στοιχεία: Νίκος Μαυράκης
Ιστοσελίδα: nikolaosmavrakis.com/coaching
E-mail: [email protected]
Facebook: freedomcoachniko
Instagram: freedomcoachniko
Youtube: @freedomcoachniko

=

Newsletter εγγραφή

 

Νίκος Μαυράκης

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Σχολιάστε

No apps configured. Please contact your administrator.
Αφήστε το σχόλιό σας !
Γράψτε το όνομά σας