Τα Κάλαντα και η ιστορία τους κατά τη διάρκεια των αιώνων

Της Ελένης Κάραμποττ – Εκτός ότι αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των εορτών των Χριστουγέννων, τα κάλαντα είναι και το έθιμο που αφορά, όσο κανένα άλλο, στα μικρά παιδιά.