Το Ρέικι στην Ψυχική Υγεία | Τι δείχνουν οι έρευνες

2
3465

Το ρέικι προσφέρει μια κατάσταση χαλάρωσης. Πώς συμβάλλει όμως, το ρέικι στη ψυχική υγεία;

 

ηπιο γνωστή θεραπευτική τεχνική αγγίγματος είναι το Ρέικι. Οι αρχαίες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Επαγγελματιών του Ρεϊκι (IARP), «το Ρέικι είναι μια λεπτοφυής και αποτελεσματική μορφή ενεργειακής θεραπείας  η οποία χρησιμοποιεί την πνευματικά καθοδηγούμενη δύναμη ζωής … […] σε κάθε χώρα του κόσμου». Ενώ συχνά θεωρείται πνευματικό, το Ρέικι δεν είναι “συνδεδεμένο με κάποια συγκεκριμένη θρησκεία ή θρησκευτική πρακτική”.

Το Ρέικι προσφέρεται όλο και περισσότερο σε νοσοκομεία, ξενώνες και σε ιδιωτικά πρακτικά κέντρα, το οποίο εφαρμόζεται σε ποικίλες ασθένειες και καταστάσεις. Όσοι λαμβάνουν αυτές τις θεραπείες αναφέρουν ανακούφιση των συμπτωμάτων από πολυάριθμες προκλήσεις υγείας, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ψυχικής υγείας. Οι έρευνες δείχνουν ότι το Ρέικι βοηθά κυρίως στη μείωση του άγχους και της κατάθλιψης, καθώς και στην ανακούφιση του χρόνιου πόνου – το τελευταίο από τα οποία μπορεί να επιφέρει άγχος και κατάθλιψη ή να επιδεινώσει τα επεισόδια.

Πολλές μελέτες, Ποικίλες Ποιότητες

Υπάρχουν πλέον επαρκή διαθέσιμα αποτελέσματα ερευνών που έχουν δημοσιευθεί και έχουν αρχίσει να διαχωρίζουν την αποτελεσματικότητα του Ρέικι σε διάφορους τομείς.

Το Κέντρο Έρευνας Ρέικι (CRR) εξέτασε εντατικά μια ομάδα αυτών μέσω της “Διαδικασίας Touchstone“, “… μια μοναδική αυστηρή μέθοδο αξιολόγησης από ομότιμους για την ανάλυση μιας ομάδας επιστημονικών μελετών” (χρησιμοποιώντας το Ρέικι). Το τελικό προϊόν του είναι ένα σύνολο κριτικών περιλήψεων που προέρχονται από μια αμερόληπτη και συνεπή διαδικασία …. Η διαδικασία ενσωματώνει τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές για επιστημονική επισκόπηση … “(CRR)

Αυτή η διαδικασία εξετάζει όλες τις πτυχές του σχεδιασμού μελέτης και τον τρόπο διεξαγωγής κάθε έρευνας. Τα αποτελέσματα αναλύονται και προσδιορίζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μελέτης. Η διαδικασία Touchstone έχει δημιουργήσει μια ομάδα σχεδόν τριάντα προσεκτικά αναλυμένων μελετών. Το CRR προβαίνει σε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Ρέικι από τις μελέτες που εξέτασαν με τουλάχιστον ικανοποιητική ή βέλτιστη ποιότητα (CRR).

Επίσης, στις μελέτες CRR/Touchstone, ένα ποικίλο σώμα έρευνας στο Ρέικι αποδεικνύει την επίδρασή του στην ψυχική υγεία. Για παράδειγμα, ο Joe Potter, ένας Δάσκαλος Reiki στο Ηνωμένο Βασίλειο, διεξάγει μια συνεχιζόμενη έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Ρέικι. Μια έρευνα σε απευθείας σύνδεση (online) στο PubMed απαριθμεί δεκάδες μελέτες που αφορούν το Ρέικι ή άλλες μεθόδους θεραπευτικού αγγίγματος, διερευνώντας ένα ευρύ φάσμα συνθηκών σε πολλούς διαφορετικούς πληθυσμούς.

Μερικές έρευνες διεξήχθησαν σε ζώα, γεγονός που βοηθά στην εξάλειψη ορισμένων ζητημάτων μεροληψίας και ελέγχου σχεδιασμού μεταξύ των δεκτών του Ρέικι. Κάποιες μελέτες χρησιμοποίησαν το “ψεύτικο” (placebo) Ρέικι σαν μια μορφή ελέγχου (μη πρακτικοί του Ρέικι έκαναν μια υποτιθέμενη αγωγή Ρέικι) ενώ άλλοι έλαβαν αγωγή Ρέικι από απόσταση (το Ρέικι δόθηκε από πολύ μακριά ώστε δεν μπορούσε να επιτρέψει την επαφή μέσω του αγγίγματος).  Κάθε μία από αυτές τις μεταβλητές προσδίδει κάτι που εισάγει στην κατανόηση της αποτελεσματικότητας της ίδιας της θεραπείας.

Επιδεδειγμένες επιδράσεις στο στρες, την κατάθλιψη, το άγχος και τον πόνο
Ο Potter αναφέρει ότι “το στρες ήταν η πιο συνηθισμένη λέξη γραμμένη από τους πελάτες ως περιγραφή ή μέρος της κατάστασής τους κατά την πρώτη τους συνεδρία. Το 20,27% της συνολικής ομάδας που δέχτηκε θεραπεία χρησιμοποίησε αυτή την λέξη στην αρχική επίσκεψή τους για τη θεραπεία του Ρέικι …. “.

Σε μελέτες με ζώα, η θεραπεία με Ρέικι παρήγαγε σαφή σημάδια μειωμένου στρες, όπως υποδεικνύεται από αλλαγές σε αυτόνομες, βιολογικές μετρήσεις όπως ο καρδιακός ρυθμός (Baldwin, Wagers and Schwartz, 2008) και ορισμένα κυτταρικά σημάδια που σχετίζονται με το άγχος (Baldwin and Schwartz, 2006).

Σε μια μελέτη νοσοκόμων με «σύνδρομο εξουθένωσης» (burn out), βρέθηκαν βιολογικοί δείκτες μιας σημαντικής απόκρισης χαλάρωσης ως αποτέλεσμα της θεραπείας με το Ρέικι (Diaz-Rodriguez et al., 2011). Όταν νοσηλευτές έκαναν Ρέικι σε μια ομάδα ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, καταγράφηκαν φυσιολογικοί δείκτες σημαντικού αποτελέσματος χαλάρωσης. (Friedman et al., 2011).

Η έρευνα του Shore (2004) παρακολούθησε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για ήπια κατάθλιψη και στρες. Μετά από έξι εβδομάδες θεραπείας και για ένα χρόνο μετά, όσοι έλαβαν Ρέικι έδειξαν άμεσες και μακροπρόθεσμες βελτιώσεις στην κατάθλιψη, στο στρες και στην απελπισία. Σε μια μικρή μελέτη, παρατηρήθηκε πλήρης εξάλειψη της τυπικής μετεγχειρητικής κατάθλιψης σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς που έλαβαν Ρέικι κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης (Motz, 1998).

Ο πόνος συχνά προκαλεί κατάθλιψη και άγχος. Μειώνοντας τη δυσκολία της θεραπείας στον χρόνιο πόνο μπορεί να έχει ουσιαστική επίδραση στην ψυχολογική ευεξία. Κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι το Ρέικι είναι αποτελεσματικό για τον πόνο, το άγχος και την ανακούφιση της κατάθλιψης. Ωστόσο, ο σχεδιασμός ή τα συμπεράσματά τους είναι ασαφείς ως προς το αν τα συναισθηματικά οφέλη του Ρέικι ήταν αποτέλεσμα της μείωσης του πόνου ή ενός ξεχωριστού φαινομένου. Παρ ‘όλα αυτά, η έρευνα έδειξε θετικά αποτελέσματα του Ρέικι για τον πόνο, το άγχος ή την κατάθλιψη.

Οι Dressing και Sing

Οι Dressing και Sing (1998) διαπίστωσαν ότι σε ασθενείς με καρκίνο, το Ρέικι έφερε σημαντικά επίπεδα ανακούφισης του πόνου, μείωση άγχους και κατάθλιψης, βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, χαλάρωση και γενική ευεξία. Αυτή η επίδραση ήταν ισχυρότερη στους άντρες παρά στις γυναίκες. Αυτά τα οφέλη παρέμεναν όταν ελέγχθηκαν μετά από τρεις μήνες. Μεταξύ των ασθενών με κοιλιακή υστερεκτομή, το Ρέικι συνέβαλε στη μείωση του πόνου και του άγχους, ιδιαίτερα σε ένα προεγχειρητικό περιβάλλον (Vitale and O’Conner, 1998).

Διερεύνηση των Αποτελεσμάτων του Απαλού Αγγίγματος, Απόσταση

Οι έρευνες δείχνουν ότι το απαλό άγγιγμα σε ένα ασφαλές περιβάλλον βοηθά στη μείωση του στρες και στην ανακούφιση από τον πόνο (Weze et al., 2005). Δεδομένου ότι το Ρέικι περιλαμβάνει ένα παρόμοιο είδος επαφής, τα αποτελέσματα των μελετών Ρέικι μπορούν συχνά να συγχέονται από τη γνωστή επίδραση του απαλού αγγίγματος έναντι της επίδρασης του ίδιου του Ρέικι. Μελέτες  που περιλαμβάνουν “ψεύτικες” ομάδες θεραπείας Ρέικι, καθώς και εκείνες που συμπεριλαμβάνουν ομάδα θεραπείας Ρέικι από απόσταση, ήταν σημαντικές για να βοηθήσουν στην εξάλειψη των σχετικών αποτελεσμάτων του Ρέικι έναντι του απαλού αγγίγματος – ή ακόμα και των αποτελεσμάτων της παρουσίας ενός «θεραπευτή», αληθινού ή ψεύτικου.

Το Ρέικι γίνεται ολοένα και περισσότερο αποδεκτό σε νοσοκομεία και κλινικές. (Ο ιστότοπος του Κέντρου Έρευνας Ρέικι απαριθμεί 76 ιδρύματα κατά τη χρονική στιγμή αυτού του άρθρου που περιλαμβάνουν το Ρέικι στις υπηρεσίες τους- https://www.centerforreikiresearch.org/.)

Το Ρέικι θεωρείται ως μια αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική μέθοδος για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της υγείας και της ποιότητας της περίθαλψης.

 

Το προσωπικό του νοσοκομείου, όπως γιατροί και νοσηλευτές προσθέτουν την πρακτική του Ρέικι στην εργασία τους. Η επιστημονική επικύρωση της αποτελεσματικότητας του Ρέικι συνέβαλε στη μεταφορά αυτής της μεθόδου στην επικρατούσα τάξη, όπου είναι σε θέση να βοηθήσει τους ασθενείς σε όλα τα πεδία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με θέματα ψυχικής υγείας.

References

  • Baldwin, A. L.. Reiki, the Scientific Evidence. (Fall, 2011). pp. 29-31.
  • Baldwin, A.L., Schwartz, G.E. (2006). Personal Interaction with a Reiki Practitioner Decreases Noise-Induced Microvascular Damage in an Animal Model. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 12(1):15–22, 2006. In Center for Reiki Research, Retrieved June 23, 2012, from http://www.centerforreikiresearch.org/
  • Baldwin, A.L., Wagers, C. and Schwartz, G.E. (2008). Reiki improves heart rate homeostasis in laboratory rats. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 14 (4): 417-422. Retrieved June 23, 2012, from http://www.centerforreikiresearch.org/
  • Center for Reiki Research (CRR). Retrieved June 23, 2012, from http://www.centerforreikiresearch.org/
  • Diaz-Rodriguez, L., Arroyo-Morales, M, Fernández-de-las-Peñas, C., García-Lafuente, F., García-Royo, C. and Tomás-Rojas, I. (2011). Immediate effects of Reiki on heart rate variability, cortisol levels, and body temperature in health care professionals with burnout. Biol Res Nurs, 13: 376 originally published online 5 August 2011. In Center for Reiki Research, Retrieved June 23, 2012, from http://www.centerforreikiresearch.org/
  • Dressin, L.J., Singg, S. (1998). Effects of Reiki on pain and selected affective and personality variables of chronically ill patients. Subtle Energies and Energy Medicine, 9(1):53-82.
  • Friedman, R.S.C., Burg, M.M., Miles, P., Lee, F. and Lampert, R. (2010). Effects of Reiki on Autonomic Activity Early After Acute Coronary Syndrome. Journal of the American College of Cardiology. 56: 995-996. In Baldwin, Fall, 2011.
  • International Association of Reiki Professionals (IARP). Definition of Reiki. Retrieved June 22, 2012, from http://www.iarpreiki.org/
 • Motz, J. (1998). Hands of Life. New York: Bantam Books.
 • Potter, Joe, Research Report, Introduction and General Findings. Retrieved July 21, 2012 from http://www.reiki-research.co.uk/
 • PubMed. Retrieved July 24, 2012 from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
 • Shore, A.G. (2004). Long term effects of energetic healing on symptoms of psychological depression and self-perceived stress. Alternative Therapies in Health and Medicine, 10(3):42-48.
 • Vitale, A.T., O’Conner, P.C. (1998). The effect of Reiki on pain and anxiety in women with abdominal hysterectomies. Holistic Nursing Practice, 20(6): 263-272, 2006. In Center for Reiki Research, Retrieved June 23, 2012, from http://www.centerforreikiresearch.org/
 • Weze C, Leathard H.L., Grange J, Tiplady P, Stevens G. (January, 2005). Evaluation of healing by gentle touch. Public Health. 119(1):3-10.

Της Deborah Bier, PhD 

Απόδοση στα ελληνικά Αγγελική Κρητικού
Πηγή:  psychcentral.com

 

Newsletter εγγραφή

 

Άντζελα Κρητικού

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

2 Σχόλια

Σχολιάστε

No apps configured. Please contact your administrator.
Αφήστε το σχόλιό σας !
Γράψτε το όνομά σας